BVNTD

Chi tiết Sản phẩm có khuyết tật bị thu hồi

thông tin sản phẩm bị thu hồi

Thông tin hàng hóa

MacBook Pro 15-inch (between September 2015 and February 2017)

Số lượng HH bị ảnh hưởng

Lý do thu hồi hàng hóa

15-inch MacBook Pro Battery Recall Program Apple has determined that, in a limited number of older generation 15-inch MacBook Pro units, the battery may overheat and pose a fire safety risk. Affected units were sold primarily between September 2015 and February 2017 and product eligibility is determined by the product serial number.

Cảnh báo nguy cơ

Khuyến nghị của nhà sản xuất

Tin bài liên quan

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Email

Website

chương trình

Tên chương trình

Địa điểm

Phương thức

Chi phí thực hiện

Thời gian

20190806

-

Tin tức liên quan tới sản phẩm