VCCA

Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế năm 2013

edf40wrjww2News:News_Content

Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế năm 2013 tiếp tục giới thiệu bức tranh tổng quát về môi trường cạnh tranh và mức độ cạnh tranh trong 10 lĩnh vực khác với năm 2012, gồm: Bán lẻ, Điện máy. Bia, Chứng khoán, Dịch vụ bưu chính, Mía đường, Nước giải khát, Sản xuất Ô tô, Sản xuất Dược phẩm, Thẻ Ngân hàng, Sản xuất Xe máy. Báo cáo đã phân tích về cấu trúc thị trường; những tác động của thể chế, chính sách và pháp luật tới môi trường cạnh tranh trong từng lĩnh vực; cũng như đã phản ánh được thực trạng hoạt động cạnh tranh trên thị trường của từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Báo cáo đã đưa ra một số đánh giá, nhận xét về mức độ cạnh tranh cũng như phát hiện những vấn đề quan ngại về cạnh tranh trên thị trường.  Đây cũng chính là cơ sở để Báo cáo đưa ra những kết luận và kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách  và cho chính các doanh nghiệp để  duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng trong 10 lĩnh vực được đánh giá, đảm bảo cân bằng lợi ích của các bên tham gia thị trường.

Báo cáo được hoàn thành với sự trợ giúp về mặt thể chế của Cục Quản lý cạnh tranh, về mặt số liệu từ Tổng cục thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Hiệp hội, Tổng công ty trong 10 lĩnh vực. Báo cáo cũng nhận được sự cộng tác và đóng góp ý kiến của các chuyên gia kinh tế/pháp lý của Viện Kinh tế Việt nam; Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM); Viện nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương); Viện nghiên cứu chính sách, chiến lược công nghiệp (Bộ Công Thương) và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt nam (VCCI).

Báo cáo này do Nhóm nghiên cứu của Cục Quản lý cạnh tranh cùng với một số chuyên gia kinh tế, pháp lý thực hiện và được sự tham gia, cố vấn của Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung và Luật sư Trần Hữu Huỳnh. 

              
               Thông tin chi tiết về các Báo cáo xin liên hệ Trung tâm thông tin cạnh tranh:

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 4) 222.05305-114   Fax: (+84 4) 222.05303

Email: hungdv@moit.gov.vn

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định