BVNTD

Báo cáo thường niên năm 2021 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

07/04/2022

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương có chức năng thực thi pháp luật cạnh tranh và pháp luật bảo vệ người tiêu dùng nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia trên thị trường và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

     Với mục đích tổng hợp các hoạt động đã triển khai trong năm 2021, xây dựng phương hướng và kế hoạch hoạt động cho năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã hoàn thiện và xin công bố "Báo cáo thường niên năm 2021".

     Toàn văn báo cáo xin đính kèm tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy