VCCA

Chính quyền thành phố Matxcơva vi phạm luật Liên bang về bảo vệ cạnh tranh

edf40wrjww2News:News_Content

Ngày 25 tháng 4 năm 2008, FAS phát hiện rằng Chính quyền Matxcơva đã vi phạm khoản 1 điều 15 của bộ luật Liên bang về bảo vệ cạnh tranh do đã gây ra những trở ngại tới các hoạt động kinh tế trên thị trường khi sử dụng những bến tàu nổi và những dụng cụ đường biển khác. Bên cạnh đó còn vi phạm vào điều 16 do đã có những hành động được sắp đặt trước với Ban điều tra an toàn đường bộ quốc gia của Thành phố Mát xcơ va, Sở nội vụ,…

FAS đã đã đưa ra quyết định nhằm chấm dứt vị phạm chống độc quyền của chính quyền Thành phố Mát xcơ va, Ban điều tra an toàn đường bộ quốc gia của Thành phố Mát xcơ va, Sở nội vụ,…

Chính quyền Matxcơva không nhất trí với quyết định của FAS và đưa ra biện hộ cho hành động của mình.

Tòa án trọng tài Matxcơva hủy bỏ lời biện hộ, tòa phúc thẩm đồng ý với quyết định của Tòa sơ thẩm. Do vậy tòa án trọng tài đã xác nhận tính hợp pháp và phù hợp của quyết định của FAS liên quan tới Chính quyền Matxcơva.

(Nguồn: CCID – FAS)

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty