VCCA

Chính sách cạnh tranh ASEAN- vươn lên tầm cao mới hướng tới xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN

edf40wrjww2News:News_Content

Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch AEGC năm 2010, đã chủ trì, phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị đặc biệt Nhóm chuyên gia cạnh tranh ASEAN. Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu đến từ cơ quan chuyên trách về cạnh tranh 10 nước thành viên ASEAN và đại diện Ban thư ký ASEAN. 

Theo kế hoạch hoạt động AEGC giai đoạn 2008-2010, mục tiêu chính của nhóm tập trung vào 03 lĩnh vực (i) Nâng cao năng lực cho các cơ quan cạnh tranh; (ii) Xây dựng Hướng dẫn về chính sách cạnh tranh khu vực ASEAN dành cho các nhà hoạch định chính sách cạnh tranh tại các nước ASEAN (Regional Guidelines on Competition Policy in ASEAN) và (iii) Xây dựng Sổ tay về Chính sách và Luật cạnh tranh ASEAN hướng đến các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh và đầu tư tại các nước ASEAN (Handbook on Competition Policies and Laws in ASEAN for Businesses). Hai ấn phẩm Hướng dẫn và Sổ tay về chính sách và luật cạnh tranh ASEAN đã được công bố tại Lễ ra mắt tổ chức bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN AEM 42 tại Đà Nẵng ngày 24/8/2010. Sau khi hoàn thành, hai ấn phẩm sẽ được tuyên truyền rộng rãi và sử dụng vào quá trình xây dựng cũng như phổ biến chính sách và luật cạnh tranh tại các nước ASEAN.

Về cơ bản, các hoạt động của AEGC trong giai đoạn này đã được hoàn thành, góp phần tạo lập và hoàn thiện hơn chính sách và pháp luật cạnh tranh tại các quốc gia thành viên Đông Nam Á. Do đó, trong giai đoạn từ nay đến 2015, hoạt động của nhóm sẽ tập trung vào các hoạt động sau:

(i)                    Xây dựng kế hoạch các hoạt động nâng cao năng lực xây dựng và thực thi Chính sách và Luật Cạnh tranh trong khu vực;

(ii)                   Xây dựng chiến lược và công cụ triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến ở cấp khu vực;

(iii)                  Xây dựng khuôn khổ đánh giá cạnh tranh ASEAN;

(iv)                  Xây dựng tiêu chí đánh giá lợi ích và chi phí đối với chính sách cạnh tranh;

(v)                   Mối quan hệ giữa chính sách cạnh tranh và một số chính sách khác của Chính phủ.

Các hoạt động (i) & (ii) sẽ được triển khai bởi 02 Nhóm công tác trong giai đoạn 2011-2013, còn lại 03 nhóm hoạt động (iii),(iv) và (v) sẽ được triển khai trong giai đoạn tiếp theo 2014-2015.

Hoạt động của Nhóm xây dựng kế hoạch các hoạt động nâng cao năng lực và thực thi Chính sách và Luật Cạnh tranh trong khu vực (do Indonesia làm trưởng nhóm) hướng tới các mục tiêu như (i) Xây dựng năng lực thực thi trong lĩnh vực điều tra, kỹ năng phân tích cũng như xây dựng nguồn nhân lực đối với những nước đã có Chính sách và Luật Cạnh tranh và Cơ quan quản lý cạnh tranh; (ii) Hỗ trợ việc ban hành Luật và Chính sách cạnh tranh đối với những nước đang soạn thảo Luật và chính sách cạnh tranh và (iii) Hỗ trợ nâng cao nhận thức về cạnh tranh đối với các nước chưa có Chính sách và Luật Cạnh tranh.

Singapore làm trưởng Nhóm xây dựng chiến lược và công cụ triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Chính sách và Luật Cạnh tranh ở cấp độ khu vực. Kết quả hoạt động của Nhóm là Xây dựng bộ công cụ truyền thông và đào tạo kỹ năng tuyên truyền cho các thành viên nhóm AEGC và thành lập một website để cơ quan cạnh tranh các nước trạo đổi các vấn đề về cạnh tranh, liên kết với các nguồn/ diễn đàn thông tin về cạnh tranh, cơ sở dữ liệu về các vụ việc cạnh tranh trong khu vực ASEAN.

Bên cạnh các hoạt động triển khai ở cấp khu vực, Hội nghị cũng thảo luận việc xây dựng lộ trình nâng cao năng lực cho các thành viên của AEGC ở cấp độ quốc gia. Trong thời gian tới, các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực đối với AEGC cũng sẽ mở rộng trong các lĩnh vực như nghiên cứu năng lực cạnh tranh quốc gia, nghiên cứu đánh giá lợi ích và chi phí chính sách và luật cạnh tranh, chứ không chỉ tập trung vào các hoạt động nâng cao năng lực như Hội thảo, Diễn đàn trao đổi.

Cuộc họp đã thành công tốt đẹp với sự tham gia đóng góp ý kiến mang tính xây dựng và trao đổi từ tất cả các thành viên ASEAN cũng như Ban Thư ký ASEAN.  Việt Nam được đánh giá đã đảm đương tốt vai trò chủ tịch và chủ trì các hoạt động của AEGC trong năm 2010. Trong năm 2011, Indonesia sẽ tiếp nhận vai trò chủ tịch AEGC cũng như sẽ tổ chức Cuộc họp thường kỳ AEGC lần thứ 7 tại Indonesia./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi