VCCA

Chương trình tập huấn “Kỹ năng nghiệp vụ về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại tỉnh Bắc Kạn

     Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến kế hoạch triển khai Chỉ thị số 30/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, đại diện Cục CT&BVNTD còn có những bài tham luận, chia sẻ một số nội dung như: (i) nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương và các phương thức giải quyết tranh chấp người tiêu dùng; (ii) lưu ý đăng ký, hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung.

Ảnh: Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phát biểu tại Chương trình

     Tại buổi tập huấn, đại diện Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn cũng chia sẻ những kinh nghiệm về công tác bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương trong một số lĩnh vực nổi bật.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Chương trình

     Lớp tập huấn giúp các cán bộ, công chức tại một số cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi