VCCA

Chương trình tập huấn “Kỹ năng nghiệp vụ về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại tỉnh Bắc Kạn

     Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến kế hoạch triển khai Chỉ thị số 30/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, đại diện Cục CT&BVNTD còn có những bài tham luận, chia sẻ một số nội dung như: (i) nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương và các phương thức giải quyết tranh chấp người tiêu dùng; (ii) lưu ý đăng ký, hướng dẫn kiểm tra, kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung.

Ảnh: Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phát biểu tại Chương trình

     Tại buổi tập huấn, đại diện Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn cũng chia sẻ những kinh nghiệm về công tác bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương trong một số lĩnh vực nổi bật.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Chương trình

     Lớp tập huấn giúp các cán bộ, công chức tại một số cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Bắc Kạn nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây cũng là cơ hội tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong việc triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định