VCCA

Cơ quan cạnh tranh Hàn Quốc xử phạt các hãng vận tải hành khách do có hành vi thoả thuận các-ten

edf40wrjww2News:News_Content

Sau khi hoành tất điều tra, Ủy ban thương mại lành mạnh Hàn Quốc kết luận:

1) Bốn công ty cung cấp dịch vụ chuyên trở hành khách hoạt động trên tuyến đường biển từ bến Sadong Harbor thuộc đảo Ulleungdo đến Dokdo đã tổ chức một cuộc họp vào khoảng tháng 8 năm 2012 để cùng nhau ấn định lịch trình chuyên trở hành khách đối với tất cả các chuyến tàu thuộc sở hữu của các công ty này cũng như bàn bạc xem liệu có nên tăng thêm số lượng tàu chở khách nữa không hay là tạm dừng khai thác.

2) Để thực thi những cam kết đã đạt được, bốn công ty chuyên trở hành khách đã xây dựng một “thoả thuận chung về hoạt động chuyên trở” trong đó yêu cầu các thành viên phải cùng đưa ra quyết định chung về lịch trình chạy tàu trên cơ sở cơ chế tham vấn lẫn nhau mỗi tháng 2 lần. Trên cơ sở thoả thuận này, mỗi công ty đều cử nhân sự tham gia tổ điều hành chung để kiểm soát thời gian chạy tàu cũng như số lượng tàu chở khách hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013.

Ủy ban thương mại lành mạnh Hàn Quốc cho rằng lịch trình chuyên trở hành khách và số lượng tàu chuyên trở hành khách hoạt động là những vấn đề phải được quyết định một cách độc lập bởi mỗi công ty cung cấp dịch vụ chuyên chở hành khách. Hành động kiểm soát chung giữa bốn công ty chuyển chở hành khách nhằm tránh áp lực cạnh tranh lẫn nhau thông qua việc thoả thuận giàn xếp lịch trình bị coi là hành động phối hợp gây tác động phản cạnh tranh được quy định tại Điều 19, Luật thương mại công bằng và chống độc quyền Hàn Quốc.

3) Ngoài ra, bốn công ty chuyên trở hành khách trên đây còn cùng thống nhất tăng giá vé trên tuyến đường giữa đảo Ulleungdo và Dokdo thông qua cuộc họp được tổ chức vào tháng 3 năm 2013. Trên cơ sở thống nhất đó, vào khoảng giữa tháng 3 và tháng 5 năm 2013, các công ty này đã lần lượt báo cáo lên Ban quản lý cảng và dịch vụ đường biển của Hàn Quốc (cơ quan có thẩm quyền giám sát giá cước hành khách) về việc thay đổi mức giá cước hành khách trên cơ sở thoả thuận giữa các công ty này. Việc tăng mức giá cước hành khách đã được từng công ty thực hiện trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2013. Cụ thể mức điều chỉnh giá cước của các công ty này cụ thể như bảng sau.

Mức giá cước thay đổi của bốn công ty

Tên công ty

Gía cũ

Gía mới tăng

Ngày tăng giá

Ngày áp dụng lại giá cũ

Công ty A

45,000

55,000

1 tháng 5 năm 2013

21 tháng 7 năm 2013

Công ty B

45,000

55,000

15 tháng 5 năm 2013

1 tháng 8 năm 2013

Công ty C

45,000

51,000

1 tháng 6 năm 2013

16 tháng 6 năm 2013

Công ty D

45,000

55,000

1 tháng 6 năm 2013

16 tháng 6 năm 2013

Ủy ban thương mại lành mạnh Hàn Quốc cho rằng bất kỳ một quyết định tăng giá cước hành khách nào đều phải được quyết định một cách độc lập bởi từng công ty chuyên chở hành khách. Việc bốn công ty chuyên chở hành khách cùng nhau thoả thuận để đi đến thống nhất tăng giá cước hành khách bị coi là hành động phối hợp phản cạnh tranh được quy định tại Điều 19, Luật thương mại công bằng và chống độc quyền Hàn Quốc.

Từ vụ việc thoả thuận các-ten ấn định giá giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên trở hành khách trên đường biển, Ủy ban thương mại lành mạnh Hàn Quốc muốn gửi tới một thông điệp về việc tăng cường điều tra và xử lý đối với những hành vi thoả thuận các-ten để thông qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Ủy ban thương mại lành mạnh Hàn Quốc cũng có kế hoạch tăng cường hơn nữa các hoạt động giám sát đối với dịch vụ chuyên trở hành khách bằng đường biển nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở giá cả và chất lượng phục vụ giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này tại Hàn Quốc.

(Theo Thông cáo báo chí ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban thương mại lành mạnh Hàn Quốc, website: http://eng.ftc.go.kr/)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi