VCCA

Cơ quan cạnh tranh Ý nhắm đến hành vi các-ten trong ngành xi măng

edf40wrjww2News:News_Content

 Bằng quyết định được ban hành ngày 7 tháng 5 năm 2014 trong vụ việc cạnh tranh mã số 1780 Mercato del Calcestruzzo in Veneto, Cơ quan cạnh tranh Ý (Italian Competition Authority – ICA) đã chính thức mở cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn về một thoả thuận các-ten giữa 7 doanh nghiệp sản xuất xi măng và một công ty tư vấn trong ngành xi măng. Những doanh nghiệp này bị cho là đã tham gia vào hai thoả thuận hạn chế cạnh tranh trên thị trường sản xuất và phân phối xi măng trong khu vực Veneto, một trong những khu vực duyên hải thuộc Venice và một khu vực khác thuộc Belluno. Có dấu hiệu rõ ràng cho thấy các công ty sản xuất xi măng tham gia thoả thuận đã đồng ý cùng phối kết hợp xây dựng chính sách giá và phân chia các phần thị phần. Những doanh nghiệp này cũng thiết lập một cơ chế hoạt động để trao đổi những thông tin và dữ liệu nhạy cảm nhằm kiểm soát hành vi của các bên tham gia thoả thuận và thực hiện việc trừng phạt đối với bên vi phạm cam kết. Vai trò của công ty tư vấn trong trường hợp này là đầu mối tổ chức và điều phối việc trao đổi thông tin giữa các bên.

(Tin từ thông cáo báo chí ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Cơ quan cạnh tranh Ý, website: http://www.agcm.it)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định