VCCA

Cơ quan chống độc quyền Liên Bang Nga khởi kiện ngành giáo dục Nga do vi phạm luật cạnh tranh

edf40wrjww2News:News_Content

Cục Giáo dục Liên Bang, không thông qua Bộ Giáo dục và Khoa học của của Liên Bang, đã chỉ định doanh nghiệp Quốc doanh “Interobrazovanie” chức năng công chứng các văn bằng chứng chỉ giáo dục và tự do đưa ra các văn bản đánh giá đi kèm các văn bằng chứng chỉ. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng đã tổ chức chứng thực và hợp pháp hóa tại Nga các văn bằng chứng chỉ giáo dục do nước ngoài cấp.

Bên cạnh đó, Doanh nghiệp Interobrazovanie đã kết hợp với doanh nghiệp phi thương mại khác trong ngành giáo dục là doanh nghiệp Magistr để thực hiện việc chứng thực trên. Điều này cũng đi ngược lại quy định số 324 ngày 31 tháng 1 năm 2003 của Bộ Giáo dục và Khoa học của của Liên Bang về các hoạt động trong ngành giáo dục.

Vì vậy, FAS sẽ tiến hành vụ kiện đối với Interobrazovanie trong thời gian tới.

(Nguồn: CCID – FAS)

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định