VCCA

Công ty Cổ phần dịch vụ phân phối và bán lẻ Quốc tế bị phạt do có hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

edf40wrjww2News:News_Content

Căn cứ vào các qui định về tố tụng cạnh tranh, Cục trưởng Cục QLCT đã ban hành các Quyết định số 213/QĐ-QLCT ngày 29/11/2011 về việc điều tra sơ bộ vụ việc cạnh tranh đối với Công ty Interdist và Quyết định số 04/QĐ-QLCT ngày 11/01/2012 về việc điều tra chính thức vụ việc cạnh tranh đối với Công ty Interdist .Sau khi phân tích chứng cứ, Cục QLCT kết luận một 02 sản phẩm của công ty Interdist là Oenobiol Q10 và Oenobiol Aquadrainant  đã được quảng cáo với nhiều thông tin sai lệch so với thông tin trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, không phản ánh chính xác tính năng công dụng thực tế của sản phẩm.Công ty Interdist đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết chấp nhận các quyết định của Cục QLCT.

Ngày 11 tháng 5 năm 2012, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã ra quyết định số 54/QĐ-QLCT phạt Công ty cổ phần dịch vụ phân phối và bán lẻ Quốc tế do có hành vi Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Cạnh tranh với mức phạt là 30 triệu đồng
                                                                                                                                                                                      Trà My

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định