BVNTD

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chủ trì tổ chức Cuộc họp Nhóm chuyên gia cạnh tranh ASEAN lần thứ 25 thông qua hình thức trực tuyến

       Trong năm 2020 với vai trò Chủ tịch Nhóm chuyên gia cạnh tranh ASEAN (AEGC), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã chủ trì phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Cuộc họp Nhóm chuyên gia cạnh tranh ASEAN lần thứ 25 thông qua hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2020 với sự tham gia của đại diện cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác phát triển (OECD, Nhật Bản, Úc, Niu Di-lân, EU, Đức, Hoa Kỳ và Hàn Quốc). Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Chủ tịch AEGC chủ trì Cuộc họp.
 

       Cuộc họp AEGC lần thứ 25 tập trung vào một số nội dung chính (i) Thảo luận nội dung các hoạt động triển khai trong năm 2020; (ii) Rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch hành động về cạnh tranh các nước ASEAN (ACAP) giai đoạn 2016-2020, xây dựng Kế hoạch hành động ACAP 2021-2025; (iii) Thảo luận chương trình hợp tác về cạnh tranh giữa ASEAN và các đối tác phát triển.
 

       Phát biểu khai mạc Cuộc họp, ông Trịnh Anh Tuấn đánh giá cao những thành tựu mà AEGC đã đạt được trong giai đoạn 2016 – 2020 cũng như kết quả của hoạt động AEGC triển khai trong năm 2020.
 

       Trong năm 2020, mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, AEGC vẫn triển khai đầy đủ các hoạt động về cạnh tranh khu vực theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra cho năm 2020. Cụ thể, AEGC đã đưa ra Tuyên bố chung của cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN ứng phó dịch bệnh Covid 19, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan cạnh tranh cá nước ASEAN; Xây dựng Nghiên cứu về quy trình hợp tác khu vực trong điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới và Nghiên cứu đánh giá tác động của miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; Hoàn thiện dự thảo nội dung bảo vệ người tiêu dùng để đưa vào Chương Cạnh tranh Hiệp định AANZFTA nâng cấp.  

      Tại Cuộc họp, AEGC đã điểm lại một số thành tựu nổi bật AEGC đã đạt được theo Kế hoạch Hành động cạnh tranh ASEAN, giai đoạn 2016 – 2020 như sau: 
 

  •  9/10 nước ASEAN đã ban hành Luật cạnh tranh (dự kiến Cam-pu-chia sẽ thông qua Luật Cạnh tranh trong năm 2021);
  • Thành lập Mạng lưới thực thi cạnh tranh ASEAN (ACEN);
  • Xây dựng Trung tâm nghiên cứu cạnh tranh ASEAN (V-ACRC);
  • Triển khai Chương trình đào tạo trực tuyến về luật và chính sách cạnh tranh trực tuyến (https://clip.learnflex.com.au);
  • Hoàn thành một số ấn phẩm khu vực về cạnh tranh: Xây dựng Sổ tay, Hướng dẫn khu vực về cạnh tranh như Hướng dẫn về đánh giá thực thi luật và chính sách cạnh tranh ASEAN; Hướng dẫn về tuyên truyền cạnh tranh ASEAN; Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật cạnh tranh; Hướng dẫn về đánh giá cạnh tranh trong một số lĩnh vực; Hướng dẫn xây dựng chiến lược thực thi luật và chính sách cạnh tranh ASEAN; Sổ tay luật và chính sách cạnh tranh ASEAN.

      Bên cạnh đó, AEGC cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn trong và ngoài khu vực nhằm tăng cường năng lực thực thi chính sách và luật cạnh tranh cho cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN. 
 

      Tại Cuộc họp, hoan nghênh các kết quả đạt được trong thời gian qua, ông Tuấn khuyến khích các nước ASEAN tăng cường áp dụng các kết quả nói trên vào quá trình thực thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực thi luật và chính sách cạnh tranh tại quốc gia và khu vực. Các nước ASEAN thống nhất cần tăng cường hơn nữa việc chia sẻ bài viết, thông tin, vụ việc về cạnh tranh của các cơ quan cạnh tranh lên Trang thông tin điện tử AEGC và Trung tâm V-ACRC; sử dụng ACEN như là một diễn đàn nhằm chia sẻ, thảo luận sâu về diễn biến điều tra và xử lý vụ việc cạnh tranh đặc biệt là vụ việc xuyên biên giới; tích cực tham gia và hoàn thành Chương trình đào tạo trực tuyến về cạnh tranh.
 

      Với năm 2020, ông Tuấn khẳng định đây là năm bản lề quan trọng khi AEGC tiến hành rà soát giữa kỳ công tác triển khai các hoạt động cạnh tranh khu vực theo Kế hoạch hành động cạnh tranh ASEAN 2016-2025. Căn cứ vào bối cảnh thực tế khu vực cũng như nhu cầu của cơ quan cạnh tranh các nước, AEGC đã thảo luận và thống nhất Kế hoạch hành động cạnh tranh ASEAN giai đoạn 2021-2025 bao gồm những hoạt động chính như sau:
 

Năm

Hoạt động chính

2021

 – Xây dựng Chương trình tăng cường năng lực thực thi chính sách và luật cạnh tranh   khu vực ASEAN giai đoạn 2021-2025;

 – Khuyến nghị về quy trình tiêu chuẩn trong thực thi chính sách và luật cạnh tranh   ASEAN;

2022

 – Xây dựng Sổ tay ASEAN về điều tra vụ việc cạnh tranh trong lĩnh vực kinh tế số;

 – Xây dựng Hướng dẫn ASEAN về trao đổi thông tin vụ việc tập trung kinh tế

2023

 – Xây dựng Cổng thông tin ASEAN về các vụ việc tập kinh tế

2024

 – Xây dựng Sổ tay về luật và chính sách cạnh tranh ASEAN cho doanh nghiệp;

 – Đưa ra Tuyên bố chung của các lãnh đạo cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN về   tăng cường hợp tác khu vực trong thực thi luật và chính sách cạnh tranh.

2025

 – Xây dựng Báo cáo Đánh giá chỉ số nhận thức của doanh nghiệp tại các nước ASEAN   về cạnh tranh.

 

       Tại các phiên họp giữa với các đối tác phát triển, thay mặt AEGC, ông Trịnh Anh Tuấn đánh giá cao những đóng góp của các đối tác phát triển trong quá trình hỗ trợ các nước khu vực ASEAN về cạnh tranh thời gian qua. Ông Tuấn khẳng định sự hỗ trợ của các đối tác là thực sự cần thiết và hữu ích, tạo điều kiện cho cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và luật cạnh tranh đặc biệt trong bối cảnh khu vực vẫn còn có sự hạn chế nhất định về nguồn lực và kinh nghiệm. Tại Cuộc họp này, các nước ASEAN hoan nghênh sự tham gia của các đối tác phát triển mới như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, bên cạnh các đối tác truyền thống như Úc, Niu Di-lân, Nhật Bản, Đức, EU, OECD. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đối tác phát triển cùng với sự chủ động tích cực của cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN, công tác cạnh tranh khu vực ASEAN kỳ vọng sẽ đạt được những thành tựu đáng kể trong thời gian tới.

       Cuộc họp AEGC lần thứ 25 đã diễn ra thành công với sự tham gia tích cực của các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN. Cơ quan cạnh tranh các nước ASEAN đánh giá cao vai trò Chủ tịch AEGC năm 2020 của Việt Nam, với ý nghĩa là năm bản lề quan trọng, định hướng các hoạt động của AEGC trong 5 năm tiếp theo. Với vai trò là Chủ tịch AEGC năm 2020, Việt Nam sẽ luôn thể hiện vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy hợp tác chung và toàn diện khu vực ASEAN trong lĩnh vực chính sách và luật cạnh tranh. 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l