BVNTD

Cục quản lý cạnh tranh tham gia làm thành viên của mạng lưới cạnh tranh quốc tế (ICN)

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

ICN hoạt động thông qua các dự án, dựa trên nguyên tắc đồng thuận và không chính thức với sự tham gia của các cơ quan cạnh tranh từ các nước phát triển và đang phát triển nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực thi luật chống độc quyền và các vấn đề chính sách liên quan đến lợi ích chung.

Mục tiêu của ICN là khuyến khích việc phổ biến kinh nghiệm thực tiễn về việc thực thi pháp luật cạnh tranh, chống độc quyền, nhằm thúc đẩy vai trò, vị trí của các cơ quan cạnh tranh qua đó tạo điều kiện cho quá trình hợp tác quốc tế giữa các cơ quan thành viên.

Hội nghị thường niên của ICN được tổ chức hàng năm, là nơi lãnh đạo của các cơ quan cạnh tranh, chống độc quyền thực hiện các dự án mới và rà soát tiến độ cũng như đưa ra các khuyến nghị cho các dự án hiện tại.

Tại các hội nghị này, Ban chỉ đạo ICN căn cứ trên nhu cầu của các nước sẽ xây dựng các nội dung cụ thể cho các nhóm công tác trong năm tới.

Cục Quản lý cạnh tranh Việt nam là những đơn vị mới thành lập, do đó, việc tham gia ICN sẽ tạo cơ hội tiếp cận các tổ chức quốc tế và các cơ quan quản lý của các nước trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng như: Hà Lan, Australia, Đức, Nauy, Anh, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Canada và New Zealand…. nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật cạnh tranh cho các cơ quan cạnh tranh Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu thực thi luật và chính sách cạnh tranh, việc học hỏi kinh nghiệm từ phía các cơ quan cạnh tranh của các nước khác là hết sức thiết thực đối với nước ta.

Sau khi đăng ký tham gia ICN, Cục đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ Nhóm tuyên truyền và thực thi (Vice-chair Advocacy &  Implementation) của ICN. Ngày 20/1/2009, Cục đã tham gia tọa đàm qua điện thoại do Uỷ Ban Thương mại lành mạnh chủ trì về công tác tuyên truyền của cơ quan cạnh tranh với sự tham gia của đại diện các cơ quan của Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Mông Cổ, Úc. Những hoạt động hỗ trợ này hi vọng là sẽ giúp ích cho việc nâng cao năng lực cho Cục đồng thời xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các cơ quan cạnh tranh trên phạm vi thế giới.

Mọi thông tin liên hệ về các cơ quan cạnh tranh, các chính sách và pháp luật cạnh tranh của các nước và các hoạt động của ICN được đăng tải trên trang web của Mạng lưới này: www.internationalcompetitionnetwork.org.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy