VCCA

Cục quản lý cạnh tranh tham gia làm thành viên của mạng lưới cạnh tranh quốc tế (ICN)

edf40wrjww2News:News_Content

ICN hoạt động thông qua các dự án, dựa trên nguyên tắc đồng thuận và không chính thức với sự tham gia của các cơ quan cạnh tranh từ các nước phát triển và đang phát triển nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực thi luật chống độc quyền và các vấn đề chính sách liên quan đến lợi ích chung.

Mục tiêu của ICN là khuyến khích việc phổ biến kinh nghiệm thực tiễn về việc thực thi pháp luật cạnh tranh, chống độc quyền, nhằm thúc đẩy vai trò, vị trí của các cơ quan cạnh tranh qua đó tạo điều kiện cho quá trình hợp tác quốc tế giữa các cơ quan thành viên.

Hội nghị thường niên của ICN được tổ chức hàng năm, là nơi lãnh đạo của các cơ quan cạnh tranh, chống độc quyền thực hiện các dự án mới và rà soát tiến độ cũng như đưa ra các khuyến nghị cho các dự án hiện tại.

Tại các hội nghị này, Ban chỉ đạo ICN căn cứ trên nhu cầu của các nước sẽ xây dựng các nội dung cụ thể cho các nhóm công tác trong năm tới.

Cục Quản lý cạnh tranh Việt nam là những đơn vị mới thành lập, do đó, việc tham gia ICN sẽ tạo cơ hội tiếp cận các tổ chức quốc tế và các cơ quan quản lý của các nước trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng như: Hà Lan, Australia, Đức, Nauy, Anh, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Canada và New Zealand…. nhằm tăng cường năng lực thực thi pháp luật cạnh tranh cho các cơ quan cạnh tranh Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu thực thi luật và chính sách cạnh tranh, việc học hỏi kinh nghiệm từ phía các cơ quan cạnh tranh của các nước khác là hết sức thiết thực đối với nước ta.

Sau khi đăng ký tham gia ICN, Cục đã nhận được đề nghị hỗ trợ từ Nhóm tuyên truyền và thực thi (Vice-chair Advocacy &  Implementation) của ICN. Ngày 20/1/2009, Cục đã tham gia tọa đàm qua điện thoại do Uỷ Ban Thương mại lành mạnh chủ trì về công tác tuyên truyền của cơ quan cạnh tranh với sự tham gia của đại diện các cơ quan của Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Mông Cổ, Úc. Những hoạt động hỗ trợ này hi vọng là sẽ giúp ích cho việc nâng cao năng lực cho Cục đồng thời xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các cơ quan cạnh tranh trên phạm vi thế giới.

Mọi thông tin liên hệ về các cơ quan cạnh tranh, các chính sách và pháp luật cạnh tranh của các nước và các hoạt động của ICN được đăng tải trên trang web của Mạng lưới này: www.internationalcompetitionnetwork.org.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định