VCCA

Cục Quản lý cạnh tranh thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia xây dựng “ Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế năm 2015“

edf40wrjww2News:News_Content

 Trong Khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện việc thực thi chính sách cạnh tranh và phòng vệ thương mại của Việt Nam” do chính phủ Úc tài trợ, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo bắt đầu nhận hồ sơ để tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia xây dựng “Báo cáo đánh giá cạnh tranh trong 10 lĩnh vực của nền kinh tế” từ ngày 05/10/2015 đến trước 17h ngày 19/10/2015.

Chi tiết thông tin xin xem tại file đính kèm.

Hoặc liên hệ trực tiếp:

         Chị Phan Vân Hằng

Email: hangpv@moit.gov.vn

Tel: 84-4-222 05 002 (Máy lẻ: 1055);  Fax: 84-4-22205003

Cục Quản lý cạnh tranh xin trân trọng thông báo.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định