BVNTD

Đăng tuyển thuê chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về hợp tác trong thực thi pháp luật cạnh tranh đối với các vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới và một số khuyến nghị về quy trình hợp tác cho cơ quan cạnh tranh Việt Nam”

04/11/2020

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Đại sứ quán Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA) cần tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về hợp tác trong thực thi pháp luật cạnh tranh đối với các vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới và một số khuyến nghị về quy trình hợp tác cho cơ quan cạnh tranh Việt Nam”. Cụ thể, chuyên gia sẽ thực hiện xây dựng Báo cáo nghiên cứu theo yêu cầu ghi tại Điều khoản tham chiếu đính kèm.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp hoặc gửi qua email bắt đầu từ ngày 04/11/2020 đến trước 17h ngày 17/11/2020:

  • Nộp trực tiếp tại:

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

     Người liên hệ: Phạm Thị Thúy Nga; hoặc

  • Gửi email tới địa chỉ: ngaptth@moit.gov.vn

     Tel: 84-24- 22205002/0914201122              Fax: 84-24-22205003          

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l