VCCA

Danh sách hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được thông qua năm 2012 – 2020 tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

       Theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010, các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (HĐTM, ĐKGDC) giao kết với người tiêu dùng thuộc đối tượng quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC thuộc Danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành, pháp luật quy định:
Về nghĩa vụ đăng ký, khoản 1, Điều 19 Luật BVQLNTD  ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. 
      Hướng dẫn chi tiết hơn, Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP quy định: “HĐTM, ĐKGDC chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi việc đăng ký được hoàn thành theo quy định tại Điều 14 Nghị định này”. Thời điểm xác định việc hoàn thành nghĩa vụ đăng ký là khi HĐTM, ĐKGDC được cơ quan bảo vệ người tiêu dùng ra thông báo về việc thông qua đăng ký (khoản 1 Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP).
       Về phạm vi đăng ký, hiện nay có 09 hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC, bao gồm:
– Cung cấp điện sinh hoạt;
– Cung cấp nước sinh hoạt;
– Truyền hình trả tiền;
– Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất;
– Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước); 
– Dịch vụ truy nhập internet;
– Vận chuyển hành khách đường hàng không;
– Vận chuyển hành khách đường sắt;
– Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.
       Để tiện theo dõi, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo danh sách HĐTM, ĐKGDC được Cục thông qua từ năm 2012 – 2020:
Danh sách HĐTM, ĐKGDC được Cục thông qua từ năm 2012 tại đây
Danh sách HĐTM, ĐKGDC được Cục thông qua từ năm 2013 tại đây
Danh sách HĐTM, ĐKGDC được Cục thông qua từ năm 2014 tại đây
Danh sách HĐTM, ĐKGDC được Cục thông qua từ năm 2015 tại đây
Danh sách HĐTM, ĐKGDC được Cục thông qua từ năm 2016 tại đây
Danh sách HĐTM, ĐKGDC được Cục thông qua từ năm 2017 tại đây
Danh sách HĐTM, ĐKGDC được Cục thông qua từ năm 2018 tại đây
Danh sách HĐTM, ĐKGDC được Cục thông qua từ năm 2019 tại đây
Danh sách HĐTM, ĐKGDC được Cục thông qua từ năm 2020 tại đây.
      Các hồ sơ thông qua được Cục đăng tải tại đường dẫn:  Hợp đồng mẫu (vcca.gov.vn) và Cục Quản lý cạnh tranh (vcca.gov.vn).  Các tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm hồ sơ bằng cách điền thông tin mã hồ sơ hoặc tên doanh nghiệp vào các ô thông tin tương ứng và ấn vào nút biểu tượng “Tìm kiếm”.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi