VCCA

FAS đưa ra mức phạt đối với công ty Mosenergosbyt

edf40wrjww2News:News_Content

Vào tháng 9 năm 2008, FAS Nga đã phát hiện công ty Mosenergosbyt vi phạm vào phần 1 điều 10 của Bộ luật Liên bang (về bảo vệ cạnh tranh). Những việc làm vi phạm này đã dẫn đến việc cắt giảm một cách phi lý việc cung cấp năng lượng cho các bến tàu nổi của các công ty Finans Grad, KRTs Inflotel, Moscow Inland Navigation, Albe Intel và Tsentr Granat.

Khi xem xét xử phạt công ty «Mosenergosbyt» OJSC, FAS đã cân nhắc việc công ty này đã thú nhận hành vi vi phạm của mình và đã cộng tác tích cực và vô điều kiện để giảm thiểu ảnh hưởng do hành vi vi phạm gây ra.

(Nguồn: CCID – FAS)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định