VCCA

Giới thiệu và đề nghị các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tải, cài đặt ứng dụng iMLM

Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã chính thức cho ra mắt ứng dụng iMLM (Information on Multi-level Marketing) và được cung cấp miễn phí trên 02 nền tảng là iOS và Android. Ứng dụng iMLM được xây dựng và phát triển nhằm cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, danh sách các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, cảnh báo về các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính tại Việt Nam đến người tiêu dùng và xã hội. Để nâng cao nhận thức về pháp luật, được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác có thể tải và cài đặt ứng dụng iMLM nêu trên theo các địa chỉ đường dẫn liên kết dưới đây: (1) iMLM phiên bản Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mywill.ttktdc (2) iMLM phiên bản iOS: https://apps.apple.com/vn/app/imlm/id1539429364?l=vi Cục CT&BVNTD trân trọng thông báo./.  

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định