VCCA

Hoa Kỳ chính thức điều tra Chống bán phá giá và Chống trợ cấp sản phẩm mắc áo bằng thép của Việt Nam và Đài Loan

edf40wrjww2News:News_Content

1. Hàng hóa bị khởi kiện: Mắc áo thép

2. Phạm vi điều tra: sản phẩm bị điều tra thuộc các mã HS 7326.20.0020 và 7323.99.9080

3. Giai đoạn điều tra

 – Đối với điều tra chống bán phá giá: từ ngày 01/4/2011 – 30/9/2011

 – Đối với điều tra trợ cấp: từ ngày 01/01/2011 – 31/12/2011

4. Nguyên đơn: M&B Metal Products Company, Inc.; Innovative Fabrication LLC / Indy Hanger; and US Hanger Company, LLC

5. Lịch trình vụ việc:

Nội dung

Điều tra AD

Điều tra CVD

Nộp đơn kiện

29/12/ 2011

29/12/2011

Ngày khởi xướng điều tra

18/01/2012

18/01/2012

Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) đưa ra phán quyết sơ bộ

13/2/ 2012

13/2/ 2012

DOC đưa ra phán quyết sơ bộ

6/6/ 2012

23/3/ 2012

DOC đưa ra quyết định cuối cùng

20/8 /2012

6/6/2012

ITC đưa ra quyết định cuối cùng

4/10/ 2012

23/7/2012

Ngày áp thuế

11/10/ 2012

30/7/ 2012

6. Các chương trình bị cáo buộc là trợ cấp

 a. Chương trình cho vay

– Cho vay ưu đãi với doanh nghiệp xuất khẩu

b. Cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thấp hơn giá trị thông thường

– Miễn/giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs);

– Miễn/giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp xuất khẩu;

– Ưu đãi về đất cho các ngành công nghiệp được khuyến khích hoặc trong khu công nghiệp;

– Cung cấp nước thấp hơn giá trị thông thường trong khu công nghiệp

– Cung cấp Wire Rod thấp hơn giá trị thông thường

c. Chương trình hỗ trợ

 – Hỗ trợ theo chương trình xúc tiến xuất khẩu

d. Chương trình thuế

  – Ưu đãi thuế thu nhập cho FIEs;

  – Ưu đãi thuế thu nhập cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp;

  – Hoàn thuế thu nhập cho các khoản tái đầu tư của FIEs;

  – Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của các dự án được khuyến khích;

  – Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;

   – Ưu đãi thuế nhập khẩu cho các FIEs, gồm hàng hóa tạo ra tài sản cố định và nguyên liệu sản xuất

7. Nước tham chiếu thay thế (đối với vụ việc chống bán phá giá): Ấn Độ

8. Thời hạn trả lời Bản câu hỏi Số lượng và Giá trị (Q&V questions): Về vấn đề lựa chọn bị đơn, sẽ có sự khác nhau giữa cuộc điều tra Chống bán phá giá và Chống trợ cấp. Đối với cuộc điều tra Chống bán phá giá, DOC sẽ gửi bản câu hỏi về khối lượng và giá trị đến các doanh nghiệp trong đơn kiện. Các dữ liệu về khối lượng và giá trị này sẽ được dùng làm căn cứ để xác định các bị đơn bắt buộc. Bảng câu hỏi về khối lượng và giá trị kèm theo hướng dẫn sẽ được đăng trên trang web của Bộ cùng với ngày thông báo khởi xướng được đăng trên Công báo Liên bang tại địa chỉ sau: http://ia.ita.doc.gov/ia-highlights-and-news.html. Bản trả lời được nộp không muộn hơn ngày 08 tháng 2 năm 2012.

Ngoài ra, các doanh nghiệp muốn được nhận mức thuế suất riêng rẽ dành cho các bị đơn tự nguyện sẽ phải nộp đơn đề nghị nhận thuế suất riêng rẽ. Yêu cầu chi tiết về đơn đề nghị này được đăng trên trang web của Bộ tại địa chỉ: http://ia.ita.doc.govlia-highlights-and-news.htrnl. Đối với cuộc điều tra Chống trợ cấp, DOC sẽ lựa chọn bị đơn căn cứ vào số liệu nhập khẩu sản phẩm bị điều tra của Hải quan Hoa Kỳ. Đơn xin nhận thuế suất riêng rẽ phải được nộp trong vòng 60 ngày sau ngày thông báo khởi xướng điều tra được công bố trên Công báo Liên bang

Đây là vụ kiện kép chống bán phá giá, chống trợ cấp thứ ba của Hoa Kỳ kiện Việt Nam nhưng tiếp tục trở thành thông lệ gây tranh cãi do đồng thời kiện chống trợ cấp và chống bán phá giá sử dụng phương pháp đối với nền kinh tế phi thị trường

Danh sách một số luật sư có quan tâm theo dõi vụ việc này, các doanh nghiệp có thể liên hệ để tham vấn như sau

·         Văn phòng luật Hoa Kỳ Mayer Brown

Matthew McConkey

ĐTDĐ: +1 202 480 5019 (USA)

ĐTDĐ: +84 (0) 128 611 6073 (Việt Nam)
ĐTDĐ: +86 135 1103 0873 (Trung Quốc)
mmcconkey@mayerbrown.com

Lê Anh Hải
ĐT : +84 8 3822 8860
ĐTDĐ: +84 (0) 916 961 727
hai.le@mayerbrownjsm.com

·           Văn phòng Luật Hoa Kỳ Curtis, Mallet-Prevost, Colt and Mosle LLP 
   1717 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20006

                  Điện thoại : 1-202-452-7332                

                  Fax: 1 -202- 452-7333

       Email : wbarringer@curtis.com

 

 
     Luật sư Đinh Ánh Tuyết
ĐTDĐ: 0903282896/0903456092
Email: idvietnam.dat@gmail.com

·         Văn phòng Luật Hoa Kỳ Grunfeld, Desiderio, Lebowitz, Silverman & Klestadt LLP

399 Park Avenue

25th Floor

New York, NY 10022–4877

ĐT: (212) 557-4000

Fax: (212) 557-4415

Luật sư Mai Thị Minh Hằng

ĐTDĐ: (84 8) 3824 3026/ (84 4) 3825 1700

Fax:      (84 8) 3824 3113/ (84 4) 3825 1742

Email: mtmhang@russinvecchi.com.vn

·         Văn phòng luật Hoa Kỳ Kutak Rock LLP

Suite 1000
1101 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, DC 20036-4374
DT: (202) 828-2400
Fax: (202) 828-2488

Luật sư Lizbeth R. Levinson

ĐT: (202) 828-2400
Email: Liz.Levinson@kutakrock.com

Luật sư Neo Trần

Email: Neo.Tran@KutakRock.com

Luật sư Bùi Ngọc Anh

ĐTDĐ: 0906023873

Email: anh.bui@vilaf.com.vn

(Ban Xử lý chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định