VCCA

Hội nghị Đối thoại chính sách trực tuyến về các điều khoản liên quan đến cạnh tranh trong các Hiệp định thương mại tự do/ Hiệp định đối tác kinh tế (FTAs/EPAs) từ góc nhìn của doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á (APEC), Nhật Bản đã tổ chức “Hội nghị Đối thoại chính sách trực tuyến về các điều khoản liên quan đến cạnh tranh trong các Hiệp định thương mại tự do/ Hiệp định đối tác kinh tế (FTAs/EPAs) từ góc nhìn của doanh nghiệp” từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 9 năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đại biểu của 21 quốc gia thành viên APEC gồm Mỹ, Canada, Úc, Chi Lê, Trung Quốc, Brunei, Hồng Kông, Đài Loan, Peru, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Mexico, Việt Nam. Về phía Việt Nam, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng và Hội đồng Cạnh tranh đã có đại diện tham dự Hội nghị nói trên.

Chương trình Đối thoại chính sách được tổ chức nhằm giúp các cán bộ quản lý, chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp tại các nước thành viên APEC tăng cường kiến thức về vai trò của các điều khoản liên quan đến cạnh tranh trong các Hiệp định thương mại tự do/ Hiệp định đối tác kinh tế (FTAs/EPAs) đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Ngoài ra, tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận về những khó khăn, thách thức trong quá trình thực thi các cam kết về cạnh tranh tại từng nước thành viên, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 còn đang diễn ra. Các đại biểu tham dự cho rằng mặc dù dịch COVID-19 đã gây ra một số tác động tiêu cực đến việc thực thi các cam kết liên quan đến cạnh tranh trong các FTAs/EPAs, như các nước có thể tạm dừng hoạt động hoặc cắt giảm ngân sách để ưu tiên cho những mục tiêu cấp bách hơn. Tuy nhiên về lâu dài việc thực thi các cam kết liên quan đến cạnh tranh vẫn được các nước APEC cam kết thực hiện đầy đủ.

Tại Hội nghị, đại diện các nước thành viên cũng cùng nhau thảo luận về vai trò của các điều khoản liên quan đến cạnh tranh trong việc ngăn chặn các hành vi hạn chế cạnh tranh trên thị trường và tạo lập môi trường cạnh tranh hiệu quả, công bằng tại các nước thành viên APEC.

Nhằm tạo mội trường cạnh tranh năng động, hiệu quả, giúp các doanh nghiệp cũng như nền kinh tế các nước APEC nhanh chóng phục hồi sau đại dịch, các nước thành viên cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện hiệu quả những điều khoản liên quan đến cạnh tranh trong các Hiệp định thương mại tự do/ Hiệp định đối tác kinh tế (FTAs/EPAs).

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định