BVNTD

Hội nghị “Tuyên truyền kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

     Tại hội nghị, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD) có bài tham luận, chia sẻ một số nội dung như: (i) nghiệp vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương và các phương thức giải quyết tranh chấp người tiêu dùng; (ii) kế hoạch triển khai Chỉ thị số 30/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ảnh: Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phát biểu tại hội nghị

     Về phía UBND huyện Mê Linh, đại diện Phòng kinh tế huyện đã báo cáo kết quả triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện, những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và nêu ra các đề xuất, kiến nghị về các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương sắp tới. Ngay sau đó, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh cũng có bài tham luận về kinh nghiệm triển khai hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại đây.

Ảnh: Đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mê Linh phát biểu tại hội nghị

     Hội nghị tuyên truyền kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại huyện Mê Linh là cơ hội cho các cán bộ nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn để các cơ quan, tổ chức của huyện Mê Linh chia sẻ kinh nghiệm thực thi Luật tại địa phương và cũng là cơ hội tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l