VCCA

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm thực thi Luật Chống độc quyền của Hoa Kỳ”

edf40wrjww2News:News_Content


             Tham dự Hội thảo có Giáo sư Jesse W. Markham đến từ Đại học Luật San Francisco, Hoa Kỳ, với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và thực thi pháp luật tại Hoa Kỳ. Tại buổi Hội thảo, Giáo sư Jesse W. Markham đã giới thiệu tổng quan về Luật Chống độc quyền của Hoa Kỳ quá trình hình thành và phát triển, tầm quan trọng của việc xác định thị trường liên quan trong các vụ việc cạnh tranh, các vấn đề kinh tế học trong việc xác định thị trường liên quan cũng như cách thức xác định thị trường liên quan trong một số trường hợp đặc thù. Ngoài ra, Giáo sư cũng đã đưa ra một số vụ việc điển hình trong việc thực thi pháp luật chống độc quyền của Hoa Kỳ trong lĩnh vực dược phẩm và các dịch vụ y tế để từ đó đưa ra những khuyến nghị cho các cơ quan quản lý của Việt Nam.

Hội thảo đã thu hút được nhiều chuyên gia từ những cơ quan quản lý nhà nước có liên quan như Bộ Y tế, Bộ tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Ban pháp chế VCCI… và các giảng viên đến từ các trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, Đại học Thương mại Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội….

Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp với phần thảo luận sôi nổi của các đại biểu tham dự về việc giám sát và thực thi các quy định của pháp luật nhằm quản lý một cách có hiệu quả hoạt động kinh doanh, phân phối dược phẩm tại Việt Nam, nhằm bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

(Thu Hà-TTĐT)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định