VCCA

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG (SỬA ĐỔI) – LẦN THỨ BA

Tiếp tục chuỗi hoạt động lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) (Luật BVQLNTD (sửa đổi)), ngày 25 tháng 3 năm 2022, với sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến về Dự thảo Luật BVQLNTD (sửa đổi) lần thứ ba tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tham dự Hội thảo có hơn 90 đại biểu (trực tiếp tại Hội trường và qua nền tảng kỹ thuật trực tuyến), bao gồm: đại diện các doanh nghiệp, văn phòng luật sư, hiệp hội, cơ sở giáo dục, đào tạo tại khu vực phía Nam và đại diện Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo Lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) lần thứ ba (tại hội trường)
Với vai trò đồng chủ trì Hội thảo, ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục CT&BVNTD, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế (VCCI) và ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc VCCI tại TP. HCM cho biết, Dự thảo được bổ sung và sửa đổi khá nhiều nội dung liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh, các hình thức kinh doanh, do đó, ý kiến tham gia của các đại biểu là nguồn thông tin quan trọng, có đóng góp trực tiếp vào chất lượng của Dự thảo.
Hội thảo ghi nhận phiên thảo luận sôi nổi từ các đại biểu, trong đó, 100% các ý kiến phát biểu đều ủng hộ và nhất trí với nội dung của Dự thảo. Một số vấn đề cụ thể cũng đã được các đại biểu trao đổi, phân tích, như: khái niệm người tiêu dùng, các mô hình bán hàng đặc thù, khái niệm hàng hóa có khuyết tật, các vấn đề liên quan đến giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh, các vấn đề liên quan đến kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung,…

Ảnh: Một số đại biểu cho ý kiến tại Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Trịnh Anh Tuấn cho biết, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được xây dựng với mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng – là bên yếu thế trong giao dịch, tuy nhiên, vẫn cân bằng với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Do đó, ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và các văn phòng luật sư tại Hội thảo ngày hôm nay thực sự có ý nghĩa trong quá trình xây dựng Dự thảo Luật. Ông Tuấn cho biết thêm, trong thời gian tới, cơ quan chủ trì soạn thảo Luật sẽ tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện Dự thảo Luật để tiến hành trình các cơ quan liên quan thẩm định theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ảnh: Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục CT&BVNTD chủ trì và cho ý kiến tại Hội thảo

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đang được đăng tải để lấy ý kiến hoàn thiện tại địa chỉ: http://legal.moit.gov.vn/du-thao-van-ban/18.html./.

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định