VCCA

Hội thảo “Pháp luật cạnh tranh Việt Nam – kinh nghiệm Nhật Bản”

edf40wrjww2News:News_Content

       


         Hội thảo do Cục Quản lý Cạnh tranh (VCA) và Ủy Ban Nhân dân, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức. Đồng chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Trung Dũng, Cục Phó Cục Quản Lý Cạnh tranh, ông Phạm Thiện Nghĩa, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp và ông Osamu Igarashi, cán bộ của Ủy ban thương mại lành mạnh Nhật Bản thường trú tại Việt Nam. Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe và thảo luận về Luật Cạnh tranh Việt Nam, mối quan hệ giữa các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, kinh nghiệm trong việc thực thi pháp luật cạnh tranh của Nhật Bản và thực trạng thực thi luật cạnh tranh tại tình Đồng Tháp.

Phát biểu tại hội thảo có nhiều ý kiến đề nghị tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương tới địa phương nhất là trong tình hình ngày càng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Các đại biểu cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của doanh nghiệp và công đồng.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Thiên Thanh

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định