VCCA

Hội thảo “Pháp luật cạnh tranh Việt Nam – kinh nghiệm Nhật Bản”

edf40wrjww2News:News_Content

       


         Hội thảo do Cục Quản lý Cạnh tranh (VCA) và Ủy Ban Nhân dân, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức. Đồng chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Trung Dũng, Cục Phó Cục Quản Lý Cạnh tranh, ông Phạm Thiện Nghĩa, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp và ông Osamu Igarashi, cán bộ của Ủy ban thương mại lành mạnh Nhật Bản thường trú tại Việt Nam. Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe và thảo luận về Luật Cạnh tranh Việt Nam, mối quan hệ giữa các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, kinh nghiệm trong việc thực thi pháp luật cạnh tranh của Nhật Bản và thực trạng thực thi luật cạnh tranh tại tình Đồng Tháp.

Phát biểu tại hội thảo có nhiều ý kiến đề nghị tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương tới địa phương nhất là trong tình hình ngày càng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Các đại biểu cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của doanh nghiệp và công đồng.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Thiên Thanh

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi