VCCA

Hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp và hiệp hội trong việc thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh”

edf40wrjww2News:News_Content

Tham dự Hội thảo có Ông Vũ Bá Phú, đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh, Ông Yasuhiro Toyo Đại diện của tổ chức JICA tại Việt Nam, Ông Katsumi Takahashi đại điện Ủy ban thương mại lành mạnh Nhật Bản và đông đảo đại diện đến từ các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp và các cán bộ của Cục Quản lý cạnh tranh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện của các Ban Điều tra các vụ việc hạn chế cạnh tranh, Ban Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục Quản lý cạnh tranh trình bày giới thiệu tổng quan về luật cạnh tranh của Việt Nam, các văn bản hướng dẫn, các quy định liên quan đến hiệp hội và những hành vi của Hiệp hội có thể dẫn đến vị phạm luật Cạnh tranh cũng như vai trò của hiệp hội trong việc góp phần tạo mội trường cạnh tranh lành mạnh.

Ông Katsumi Takahashi, chuyên gia của Cục điều tra, Ủy ban thương mại lành mạnh Nhật Bản đã có bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan cạnh tranh và các Hiệp hội, các doanh nghiệp và những khuyến nghị đối với Việt Nam.

Các đại biểu đã tham dự vào phiên thảo luận sôi nổi về các chủ đề được nêu ra tại hội thảo, đặc biệt là những vấn đề còn vướng mắc và trở ngại trong quá trình thực thi Luật cạnh tranh nhìn từ cả góc độ các cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội, doanh nghiệp.

Đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử, Hiệp hội gốm sứ, Hiệp hội Dược,… đã chia sẽ những khó khăn trong quá trình hoạt động của Hiệp hội mình trong bối cảnh Việt Nam vừa mới gia nhập WTO, một mặt các Hiệp hội đã không còn được hỗ trợ từ Chính phủ, mặt khác, phải đối mặt với thách thức từ các công ty bán lẻ nước ngoài vào Việt Nam cũng như giá các nguyên liệu trên thị trường thế giới biến động bất thường.

Qua những bài phát biểu và tham luận và thảo luận tại hội thảo các hiệp hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng đã có được nhận thức rõ ràng hơn đối với các hoạt động của hiệp hội, tránh tình trạng vi phạm luật mà không biết mình đã vi phạm, đặc biệt là các hành vi thỏa thuận ấn định giá, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền,… Trong thời gian tới, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ là những hạt nhân phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm của mình từ hội thảo tới cộng đồng doanh nghiệp thuộc hiệp hội mình, góp phấn tạo ra môi trường cạnh tranh hiệu quả hơn tại Việt Nam.

                                                                                                                                   (Nguồn: CCID)

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định