BVNTD

Hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

     Trong thời gian qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được nhiều câu hỏi của doanh nghiệp liên quan tới hồ sơ, thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (HĐTM, ĐKGDC) theo quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, Cục CT&BVNTD hướng dẫn làm rõ một số nội dung như sau:

1. Đối tượng phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC 
     Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 
     Theo đó, Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký HĐTM, ĐKGDC được quy định tại Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định  số 02/2012/QĐ-TTg, cụ thể bao gồm 09 nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: 
     – Cung cấp điện sinh hoạt;
     – Cung cấp nước sinh hoạt;
     – Truyền hình trả tiền;
     – Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất;
     – Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin 
di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước);
     – Dịch vụ truy nhập internet;
     – Vận chuyển hành khách đường sắt;
     – Vận chuyển hành khách đường hàng không;
     – Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp. 
2. Hồ sơ đăng ký HĐTM, ĐKGDC
     Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hồ sơ đăng ký HĐTM, ĐKGDC bao gồm các tài liệu sau:
     – Đơn đăng ký nêu rõ địa chỉ, ngành nghề kinh doanh của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
Đơn đăng ký HĐTM, ĐKGDC được thực hiện theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương.
     – Dự thảo HĐTM, ĐKGDC.
3. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký HĐTM, ĐKGDC
     Thẩm quyền tiếp nhận đăng ký HĐTM, ĐKGDC được quy định tại Điều 9 Nghị định 99/2011/NĐ-CP, cụ thể như sau: 
     –  Bộ Công Thương (Cục CT&BVNTD) chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký HĐTM, ĐKGDC trong trường hợp  HĐTM, ĐKGDC áp dụng trên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh trở lên.
     – Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký  HĐTM, ĐKGDC  trong trường hợp  HĐTM, ĐKGDC áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
4.  Hình thức đăng ký HĐTM, ĐKGDC
     Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 99/2011/NĐ-CP,  hồ sơ đăng ký HĐTM, ĐKGDC có thể gửi trực tiếp, gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử với số lượng một (01) bộ cho cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Nghị định này.
     Theo đó, hiện nay tại Cục CT&BVNTD, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể gửi hồ sơ đăng ký HĐTM, ĐKGDC tới Cục CT&BVNTD theo một trong bốn hình thức sau đây: 
      – Gửi trực tiếp tại trụ sở Cục CT&BVNTD, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
      – Gửi bằng bưu điện tới địa chỉ trụ sở  Cục CT&BVNTD, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
      – Gửi bằng thư điện tử tới địa chỉ hòm thư điện tử của Cục CT&BVNTD: vcca@moit.gov.vn.
      – Gửi qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương tại địa chỉ:  https://dichvucong.moit.gov.vn/HomePage.aspx  
      Với bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay, để hạn chế tiếp xúc, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tối đa thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả của doanh nghiệp, Cục CT&BVNTD khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh ưu tiên lựa chọn cổng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023. Để đảm bảo ngh
Sáng 26/5/2023, tiếp tục Chương trình làm việc của kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khoá XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật Bảo vệ quy