VCCA

Khảo sát doanh nghiệp về hiệu quả thực hiện pháp luật cạnh tranh 2005 – 2015

edf40wrjww2News:News_Content

  

      1.     Tìm hiểu mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về Luật Cạnh tranh;

2.     Tìm hiểu quan điểm đánh giá của doanh nghiệp về hiệu quả thực thi Luật Canh tranh 10 năm qua (về công tác điều tra, xử lý vụ việc; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cạnh tranh…);

3.     Đánh giá những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ, vận dụng pháp luật cạnh tranh tại doanh nghiệp;

4.     Tìm hiểu, thu thập các đề xuất của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi Luật Cạnh tranh trong thời gian tới.

Các ý kiến, đánh giá của Doanh nghiệp đối với các nội dung được khảo sát có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu, định hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi pháp luật cạnh tranh, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Doanh nghiệp trên thị trường. Do vậy, Cục Quản lý cạnh tranh mong muốn Doanh nghiệp phối hợp, dành thời gian (khoảng 10 – 15 phút) để trả lời các câu hỏi định sẵn trong Phiếu khảo sát.

Tất cả thông tin do Doanh nghiệp cung cấp tại Phiếu khảo sát này sẽ được bảo mật, ẩn danh, chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu nêu trên và sẽ không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác. (Phiếu khảo sát được đăng tải tại đây)

 

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định