VCCA

Khuyến cáo về các hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh vi phạm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

             Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) đã nhận được các khiếu nại của người tiêu dùng phản ánh về hiện tượng một số cá nhân, tổ chức lợi dụng hoàn cảnh khó khăn, dịch bệnh để trục lợi, bán hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, tăng giá bán cho người tiêu dùng.

Để giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD xin khuyến cáo một số trách nhiệm có liên quan của doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, KHÔNG cung cấp thông tin lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác về hàng hóa, dịch vụ.

Thứ hai: KHÔNG lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng dịch bệnh để ép buộc giao dịch với người tiêu dùng

Thứ ba: KHÔNG lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người tiêu dùng hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm chất lượng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người tiêu dùng.    

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức của mình để vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình cũng như góp phần bảo đảm sự an toàn, ổn định của xã hội. Theo đó, người tiêu dùng cần hết sức lưu ý:

– Thứ nhất, thường xuyên cập nhật, tìm hiểu các thông tin chính thức và thực hiện theo các yêu cầu, khuyến cáo, khuyến nghị của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để đảm bảo sức khỏe và có các quyết định tiêu dùng phù hợp.

– Thứ hai, kiên quyết đấu tranh với các hành vi kinh doanh sai trái, không hợp tác với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm những hành vi nói trên, nhanh chóng tố cáo về các hành vi có dấu hiệu vi phạm đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp cần thông tin, tư vấn các quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các chủ thể có liên quan vui lòng liên hệ:

1. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương – Đường dây nóng: 1800 – 6838.

2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo địa chỉ: http://www.vca.gov.vn/CQ_BVNTD.aspx?Cate_ID=457.

3. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh, thành phố theo địa chỉ: http://www.vca.gov.vn/hoibvntd.aspx?Cate_ID=458.

4. Cục Quản lý thị trưởng các tỉnh, thành phố theo địa chỉ: https://dms.gov.vn/hotline.

(Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định