BVNTD

Một số lưu ý cho người tiêu dùng khi đọc thông tin trên nhãn hàng hóa và khi mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương