VCCA

Nghĩa vụ đăng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội với cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được một số thắc mắc liên quan đến việc hợp đồng mua bán nhà ở xã hội có phải đăng ký với cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trước khi ký kết với người tiêu dùng hay không. Về vấn đề này, Cục CT&BVNTD hướng dẫn như sau: 
Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định: “Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ soạn thảo để giao dịch với người tiêu dùng”. 
Đồng thời, Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. 
Theo Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, mua bán căn hộ chung cư là đối tượng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.
Định nghĩa về nhà chung cư được quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 như sau: “Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh”. Bên cạnh đó, khoản 7 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định: “Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của Luật  này”.

Theo đó, khi hợp đồng mua bán nhà ở xã hội giao kết giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là hợp đồng theo mẫu theo định nghĩa tại khoản 5 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 và đối tượng của  hợp đồng là căn hộ chung cư theo định nghĩa tại khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở thì doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cục CT&BVNTD thông báo rộng rãi để các doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Trường hợp có thông tin liên quan cần được hướng dẫn, đề nghị liên hệ: Phòng Kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, SĐT: 024 22206058.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi