VCCA

Quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2020

     Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng, ban, UBND Quận, các phường, tổ dân phố, người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn Quận.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

     Đại diện Phòng Kinh Tế – UBND quận Cầu Giấy đã đọc báo cáo tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2019 với nhiều thành tích nổi bật. Được biết, UBND quận Cầu Giấy đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dưới nhiều hình thức đa dạng như các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, thu hút gần 1500 thành viên tham gia; phát hành 3000 sổ tay tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho các hộ gia đình trên địa bàn Quận; đồng thời xây dựng và quản lý trang fanpage “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – quận Cầu Giấy”, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin về các đơn vị kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Ảnh: Đại diện Phòng Kinh tế phát biểu tại Hội nghị

     Tại Hội nghị, ông Hồ Tùng Bách – Phó Trưởng Phòng Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã trình bày một số nội dung liên quan công tác bảo vệ người tiêu dùng tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, trong đó, tập trung vào việc giới thiệu Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW. Nhằm hưởng ứng chủ đề “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cũng nhấn mạnh một số trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ người tiêu dùng và một số lưu ý cho người tiêu dùng khi tham gia các giao dịch mua bán trực tuyến.

Ảnh: Đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng phát biểu tại Hội nghị

     Hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại Quận Cầu Giấy là cơ hội cho các cán bộ nâng cao kiến thức pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định