VCCA

Quyết định buộc thực hiện cam kết của Cơ quan cạnh tranh Ý đối với các doanh nghiệp trong ngành bảo hiểm

edf40wrjww2News:News_Content

Quyết định được đưa ra trên cơ sở một cuộc điều tra đã được Cơ quan cạnh tranh Ý bắt đầu thực hiện từ vài tháng trước đây xuất phát từ một khiếu nại của Hội những người môi giới bảo hiểm cho rằng những thỏa thuận hợp đồng hiện tại giữa những người môi giới và các công ty bảo hiểm ở một chừng mực nào đó có tác động cản trở những người môi giới bảo hiểm tiếp cận với nhiều hơn một công ty bảo hiểm, do vậy vi phạm Điều 101, Hiệp ước của Liên minh Châu Âu.

Tại Ý, chương trình mở rộng tự do trong ngành bảo hiểm được Chính phủ đưa ra năm 2006 có quy định cấm tất cả các dạng điều khoản độc quyền trong các thỏa thuận giữa công ty bảo hiểm và người môi giới bảo hiểm, trong một nỗ lực để mở cửa thị trường và gia tăng cạnh tranh về giá, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc. Thông qua quá trình điều tra, Cơ quan cạnh tranh Ý nhận thấy rằng một mạng lưới các thỏa thuận song song giữa những người môi giới bảo hiểm và các công ty bảo hiểm có thể làm thu hẹp phạm vi và làm giảm động lực của những người môi giới trong việc chào bán các dịch vụ bảo hiểm cho nhiều công ty.

Nhằm đáp ứng những yêu cầu và khỏa lấp những quan ngại mà Cơ quan cạnh tranh Ý đặt ra, các công ty bảo hiểm thuộc diện bị điều tra đã đề xuất và đưa ra những cam kết, theo đó các công ty bảo hiểm đồng ý hủy bỏ toàn bộ những điều khoản hợp đồng có tác động hạn chế người môi giới bảo hiểm chào bán dịch vụ của công ty bảo hiểm khác, với sự lưu ý đặc biệt tới quy định cấm sử dụng cơ sở vật chất của một công ty bảo hiểm để thực hiện hoạt động kinh doanh nhân danh một công ty bảo hiểm khác.

(Theo thông tin từ Thông cáo tóm tắt của Mạng lưới cạnh tranh Châu Âu số 03 năm 2014
– ECN Brief 03/2014)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định