VCCA

Quyết định phạt công ty dầu lửa Rosneft Oil Company.

edf40wrjww2News:News_Content

Công ty Rosneft Oil Company OJSC đã vi phạm luật do đã áp dụng các điều kiện ưu đãi đối với công ty con trong việc mua dầu (đặc biệt là công ty Irkutsknefteproduct) và phân biệt đối xử đối với các công ty không phải là thành viên của tập đoàn Rosneft. Luật liên bang về bảo vệ cạnh tranh nghiêm cấm các chủ thể kinh tế có vị trí thống lĩnh trên thị trường thực hiện các hành vi có khả năng ngăn cản và hạn chế hoặc loại bỏ tính cạnh tranh trên thị trường hoặc xâm phạm lợi ích của các chủ thể và các nhân khác.

Cơ quan chống độc quyền liên bang tại vùng Irkutsk sẽ tiến hành thủ tục tố tụng hành chính đối với công ty Rosneft Oil Company sau khi phán quyết của Tòa án có hiệu lực

Bộ luật hành chính quy định mức phạt 1-15% quy trình đối với đơn vị vi phạm. Trong trường hợp này, mức phạt cần được đánh giá mức doanh thu của công ty trên thị trường xăng dầu của thành phố Priangarye trong quý I năm 2008. Mức này sẽ lên tới 229.072.567 Rúp.

                                                                                                 (Nguồn: CCID – FAS)

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi