VCCA

Sáp nhập và mua lại tăng 28%

edf40wrjww2News:News_Content

 Phân tích hàng quý về công nghiệp xây dựng và kỹ thuật toàn cầu đã chỉ ra rằng hoạt động M&A được chỉ huy bởi các nhà đầu tư chiến lược và sự quay trở lại của các nhà đầu tư tài chính vào thị trường, đặc biệt trong đấu trường “mega deal”.

Các nhà đầu tư chiến lược tiếp tục thống trị về số lượng các thương vụ trong quý 3 năm 2011, tuy nhiên chúng ta cũng thấy các nhà đầu tư tài chính trở lại mạnh mẽ và dẫn đầu các hoạt động “mega deal”. Sự mạnh mẽ trong hoạt động M&A cho thấy rằng mặc dù kinh tế thế giới đang bất ổn, các công ty xây dựng và kỹ thuật với bảng cân đối tài chính vững chắc có lợi thế trong việc tư bản hóa trên triển vọng tăng trưởng tốt trong các thị trường mới nổi.

Trong quý 3 năm 2011, có 44 thương vụ được thông báo với giá trị là 50 triệu USD hoặc hơn, tổng cộng 18,5 tỉ USD, so với 38 giao dịch với 14,3 tỉ USD trong cùng thời kỳ năm 2010. Năm thương vụ “mega deal” (hay các giao dịch có giá trị hơn 1 tỉ USD), tính ra tổng cộng hơn 10,3 tỉ USD và 55% tổng giá trị tất cả các thương vụ M&A quý 3. Giá trị trung bình các thương vụ không thay đổi ở mức 400 triệu USD.

Các công ty Bắc Mỹ và Anh quốc cũng như vùng Eurozone góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng hoạt động M&A trong lĩnh vực xây dựng và kỹ thuật trong quý 3 năm 2011. Theo PwC, do các công ty thuộc những khu vực kinh tế phát triển này phục hồi, số lượng và giá trị của các thương vụ tương lai trong những vùng này cũng sẽ từng bước tăng lên.

Phân khúc sản xuất vật liệu xây dựng đã duy trì vị trí dẫn đầu trong quý 3 năm 2011, chiếm 25%  tổng số thương vụ, tiếp theo là phân khúc xây dựng với 18%. Lĩnh vực kỹ thuật xây dựng cũng có sự tăng trưởng mạnh và vững chắc, góp 18% tổng số thương vụ và ba thương vụ “mega deal” lớn nhất của quý ba năm 2011.

Theo PwC, các nhà đầu tư chiến lược chiếm 61% số thương vụ về xây dựng và kỹ thuật của quý 3, do các công ty có lợi thế về bảng cân đối tài chính vững chắc để khai thác lợi thế tăng trưởng qua các thương vụ.

Các nhà đầu tư tài chính cũng tiếp tục sự trở lại chậm rãi nhưng ổn định, góp 39% số thương vụ, bao gồm 5  “mega deal”.

Mục tiêu và các công ty mua trong vùng Châu Á và Châu Đại Dương tiếp tục là đầu tàu lớn trong các hoạt động mua bán lĩnh vực xây dựng và kỹ thuật trong quý 3 năm 2011, chiếm 24 giao dịch với tổng giá trị 8,1 tỉ USD. Theo một chuyên gia của PwC, những hy vọng về tỉ lệ tăng trưởng lớn hơn, hiệu suất kinh tế ổn định hơn và bảng cân đối tài chính ngày càng mạnh hơn của các công ty tại các nước Châu Á và Châu Đại Dương cho thấy triển vọng tiếp tục tăng trưởng hoạt động M&A trong quý tiếp theo.

Trong tất cả các nước, Trung Quốc là quốc gia năng động nhất với 6 thương vụ quốc tế và 4 thương vụ trong nước, trong khi Malaysia cũng thể hiện vai trò của mình như một thị trường năng động với 03 thương vụ trong nước.

Lê Nguyễn (Tổng hợp)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định