VCCA

Số liệu công tác đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trong 09 tháng đầu năm 2021

     Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
    Tính từ ngày 01/01/2021 đến 30/9/2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã tiếp nhận và xử lý 118 hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

     Trong 118 hồ sơ nêu trên, Cục CT&BVNTD, Bộ Công Thương đã ra thông báo kết quả đăng ký đối với 114 hồ sơ của doanh nghiệp đảm bảo đúng thời hạn và trình tự thủ tục theo quy định, trong đó có 91 hồ sơ (chiếm tỉ lệ 80%) được trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định, đảm bảo mục tiêu chất lượng về giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 mà Cục đã đề ra. Các bộ hồ sơ còn lại đang trong quá trình xử lý theo đúng thời hạn và trình tự thủ tục theo quy định. 
    Qua thống kê cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2021, số lượng hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung được Cục CT&BVNTD xử lý và trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định đã tăng lên đáng kể so với cùng kỳ năm 2020 (tăng từ 57% lên 80%).  Để đạt được kết quả này là sự cố gắng nỗ lực không nhỏ của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và lãnh đạo Cục CT&BVNTD trong việc rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu về thời gian cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, có được kết quả tích cực nêu trên cũng xuất phát từ sự phối hợp của nhiều doanh nghiệp trong việc chủ động thực hiện thủ tục đăng ký, chủ động sửa đổi, hoàn thiện và nộp lại hồ sơ nhanh chóng hơn để rút ngắn thời gian hoàn thành nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung. Điều này cũng góp phần làm giảm đáng kể tình trạng như trước đây là doanh nghiệp chậm hoàn thiện và nộp lại hồ sơ (thậm chí có doanh nghiệp vài tháng sau mới nộp lại hồ sơ) đối với những bộ hồ sơ cần sửa đổi, hoàn thiện sau khi nhận được thông báo kết quả xử lý hồ sơ của Cục CT&BVNTD. 

     Về phương thức đăng ký, một điểm tích cực nữa trong 9 tháng đầu năm 2021 là tỉ lệ hồ sơ được nộp trực tiếp tại Cục CT&BVNTD rất thấp chỉ chiếm khoảng 10%, hơn 14% hồ sơ được nộp qua bưu điện hoặc thư điện tử, còn lại gần 76% số hồ sơ đều được nộp thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương (https://dichvucong.moit.gov.vn/HomePage.aspx). Việc nộp và trả kết quả hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến (cấp độ 4) đã giúp doanh nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.
     Cũng trong 9 tháng đầu năm 2021, số hồ sơ đăng ký trong lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư chiếm tỉ trọng cao nhất với gần 74%, lĩnh vực viễn thông và truyền hình trả tiền chiếm gần 25%, các lĩnh vực khác chỉ chiếm khoảng hơn 1% trong đó lĩnh vực vận chuyển hành khách đường sắt và đường hàng không không phát sinh hồ sơ đăng ký.

      Tuy nhiên, công tác thẩm định hồ sơ đăng ký trong 9 tháng đầu năm 2021 tại Cục CT&BVNTD cũng cho thấy, tính tuân thủ pháp luật trong các hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung vẫn còn chưa cao. Cụ thể, trong tổng số 118 hồ sơ nộp vào, tỉ lệ các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung vẫn ở mức tương đối thấp, chỉ khoảng 27% và đang có xu hướng giảm dần so với các năm trước (hơn 34% vào năm 2020 và hơn 53% vào năm 2019), số còn lại là các hồ sơ cần sửa đổi, hoàn thiện để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi sự cần thiết phải nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động của doanh nghiệp trong việc nhận thức đúng, đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng như tăng cường kỹ năng soạn thảo hợp đồng của đội ngũ cán bộ pháp chế doanh nghiệp.  
    Hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đăng ký tại Cục CT&BVNTD được đăng tải công khai tại địa chỉ: http://hdm.vcca.gov.vn/?page=hdm./. 
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi