BVNTD

Thẩm quyền xử lý vi phạm về tên miền của Cục Quản lý cạnh tranh

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Căn cứ theo Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp và Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Nghị định nói trên, Cục Quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh về tên miền quốc gia (“.vn”) trong các trường hợp sau:

– Tổ chức, cá nhân sử dụng đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng tên miền có chứa phần chữ trùng với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam nhưng không đưa vào sử dụng cho hoạt động cụ thể  trên một năm và có căn cứ chứng minh tổ chức, cá nhân chỉ đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đó đăng ký tên miền.

– Tổ chức, cá nhân sử dụng tên miền có chứa phần chữ trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ và được sử dụng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan trên trang thông tin điện tử mà địa chỉ tên miền đó dẫn tới; gây nhầm lẫn và làm thiệt hại đến uy tín hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đó;

Như vậy, đối tượng bị xử phạt không chỉ là các chủ thể có hành vi khai thác, sử dụng tên miền vi phạm vào hoạt động kinh doanh, cạnh tranh thực tế mà còn bao gồm cả các chủ thể đăng ký, chiếm giữ tên miền vi phạm nhằm mục đích bán lại cho chủ sở hữu hợp pháp để trục lợi.

Tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và có thể bị áp dụng một trong các hình thức sử phạt bổ sung bao gồm: tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm; và đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm, kể cả hoạt động thương mại điện tử đến sáu tháng. Bên cạnh đó, Cục Quản lý cạnh tranh cũng có thẩm quyền buộc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, trong đó có việc buộc thay đổi hoặc thu hồi tên miền chứa yếu tố vi phạm.

Để khiếu nại về tên miền vi phạm, chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại có liên quan cần nộp đơn khiếu nại theo mẫu đến Cục Quản lý cạnh tranh (mẫu đơn khiếu nại có thể download tại /Web/Zone.aspx?zoneid=105&lang=vi-VN ), trong đó nêu rõ căn cứ khiếu nại là điểm d khoản 1 Điều 130 Luật Sở hữu trí tuệ và khoản 10 Điều 14 Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp. Kèm theo đơn cần có  chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm, bao gồm các nội dung sau:

1. Chủ thể quyền đã sử dụng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại một cách rộng rãi, ổn định, được người tiêu dùng tại Việt Nam biết đến uy tín, danh tiếng của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp và hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đó (có thể là các thông tin về quảng cáo, tiếp thị, trưng bày triển lãm; doanh thu bán hàng; số lượng sản phẩm bán ra; hệ thống đại lý phân phối, liên doanh, liên kết; quy mô đầu tư; đánh giá của các cơ quan nhà nước, phương tiện thông tin đại chúng, bình chọn của người tiêu dùng và các thông tin khác thể hiện uy tín, danh tiếng của chủ thể kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đó) trong hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam;

2. Bên bị yêu cầu xử lý không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại đã được bảo hộ của chủ thể quyền.

3. Bên bị yêu cầu xử lý đã sử dụng tên miền trên mạng Internet để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, chào hàng, bán cho hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liên quan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ; mặc dù đã được chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫn địa lý thông báo và thỏa thuận với các điều kiện hợp lý nhưng không được chấp thuận; hoặc

– Bên bị yêu cầu xử lý đã đăng ký nhưng quá một năm vẫn chưa đưa vào hoạt động tên miền có chứa phần chữ trùng với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đã được sử dụng rộng rãi và có uy tín, danh tiếng tại Việt Nam và có căn cứ chứng minh bên bị yêu cầu xử lý chỉ đăng ký chiếm giữ quyền sử dụng tên miền nhằm bán lại để kiếm lời hoặc cản trở chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ đó đăng ký tên miền, mặc dù đã được chủ thể quyền sở hữu công nghiệp thông báo và thỏa thuận với các điều kiện hợp lý nhưng không được chấp thuận.

Trong trường hợp hồ sơ khiếu nại đầy đủ, hợp lệ, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ thụ lý và tiến hành điều tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Mọi thông tin xin liên hệ: Ban Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh – Cục Quản lý cạnh tranh

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hà Nội.

ĐT: 04 22205015                        Fax: 04 22205003

Email: phuocdtt@moit.gov.vn

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt I tại Tp. Hà Nội (chi tiết kèm theo). Ủy ban Cạnh