VCCA

Thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về số tiền phạt do Cơ quan chống độc quyền thực hiện trong năm tài chính vừa qua

edf40wrjww2News:News_Content

1)     Bridgestone Corp. đã chấp nhận nộp phạt 425 triệu đô la,

2)     Hitachi Automotive Systems Ltd. đã chấp nhận nộp phạt 195 triệu đô la,

3)     Mitsubishi Electric Corp. đã chấp nhận nộp phạt 190 triệu đô la,

4)     Toyo Tire & Rubber Co. Ltd đã chấp nhận nộp phạt 120 triệu đô la,

5)     JTEKT Corp. đã chấp nhận nộp phạt 103,2 triệu đô la.

Bên cạnh phạt tiền, trong năm tài chính vừa qua Cục chống độc quyền còn áp dụng hình thức xử phạt tù đối với 21 cá nhân vi phạm, với mức xử phạt tù trung bình 26 tháng, mức cao thứ ba kể từ trước tới nay.

(Tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, website: www.justice.gov)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi