VCCA

Thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về số tiền phạt do Cơ quan chống độc quyền thực hiện trong năm tài chính vừa qua

edf40wrjww2News:News_Content

1)     Bridgestone Corp. đã chấp nhận nộp phạt 425 triệu đô la,

2)     Hitachi Automotive Systems Ltd. đã chấp nhận nộp phạt 195 triệu đô la,

3)     Mitsubishi Electric Corp. đã chấp nhận nộp phạt 190 triệu đô la,

4)     Toyo Tire & Rubber Co. Ltd đã chấp nhận nộp phạt 120 triệu đô la,

5)     JTEKT Corp. đã chấp nhận nộp phạt 103,2 triệu đô la.

Bên cạnh phạt tiền, trong năm tài chính vừa qua Cục chống độc quyền còn áp dụng hình thức xử phạt tù đối với 21 cá nhân vi phạm, với mức xử phạt tù trung bình 26 tháng, mức cao thứ ba kể từ trước tới nay.

(Tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, website: www.justice.gov)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định