VCCA

Thông báo kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần Viễn thông ACT

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi hoàn thành việc đăng ký theo quy định. Dịch vụ truy nhập internet là một trong những lĩnh vực phải đăng ký theo các quy định này.  

          Trên cơ sở pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ của doanh nghiệp, ngày 25 tháng 6 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã rà soát hồ sơ đăng ký của Công ty Cổ phần Viễn thông ACT. Kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2021, Công ty Cổ phần Viễn thông ACT được sử dụng mẫu hợp đồng đối với dịch vụ truy nhập internet đã đăng ký để giao kết với người tiêu dùng.

          Thông tin về doanh nghiệp:

          Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Viễn thông ACT

          Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0311355333; Đăng ký lần đầu ngày 21/11/2011.

          Địa chỉ liên lạc: 2R-21R Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

          Lĩnh vực đăng ký: Dịch vụ truy nhập internet.

          Hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Viễn thông ACT đã được Cục CT&BVNTD thông qua được đăng tải công khai tại địa chỉ: http://hdm.vcca.gov.vn/default.aspx?page=hdm&do=detail&id=1879a09e-8a99-4f17-baef-569932029dd4.

          Cục CT&BVNTD lưu ý người tiêu dùng trước khi tiến hành giao kết hợp đồng dịch vụ truy nhập internet  với doanh nghiệp cần:

          Thứ nhất, kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh và giao kết hợp đồng của doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

            Thứ hai, so sánh mẫu hợp đồng được cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thẩm quyền thông qua với mẫu hợp đồng do doanh nghiệp cung cấp.

          Thứ ba, nghiên cứu kỹ các nội dung được doanh nghiệp chú thích và cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khuyến cáo tại các phần để trống trong hợp đồng được thông qua để có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao kết hợp đồng.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định