BVNTD

Thông báo kết quả đăng ký hợp đồng theo mẫu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định 99/2011/NĐ-CP), các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chỉ được áp dụng đối với người tiêu dùng khi hoàn thành việc đăng ký theo quy định. Mua bán căn hộ chung cư là một trong những lĩnh vực phải đăng ký theo các quy định này.  

            Trên cơ sở pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp, ngày 25 tháng 01 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương thông báo Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đã hoàn thành việc đăng ký hợp đồng theo mẫu đối với hợp đồng vận chuyển hành khách đường hàng không theo quy định tại Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP. Kể từ ngày 25 tháng 01 năm 2022, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP được sử dụng mẫu hợp đồng vận chuyển hành khách đường hàng không đã đăng ký để giao kết với người tiêu dùng.

            Thông tin về doanh nghiệp:

            Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP

            Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100107518.

            Địa chỉ trụ sở chính: Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội.

            Lĩnh vực đăng ký: vận chuyển hành khách đường hàng không.

            Hợp đồng theo mẫu của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP đã hoàn thành thủ tục đăng ký được đăng tải công khai tại địa chỉ: http://hdm.vcca.gov.vn/?page=hdm

            Cục CT&BVNTD lưu ý người tiêu dùng trước khi thực hiện giao kết hợp đồng vận chuyển hành khách đường hàng không với doanh nghiệp cần:

            Thứ nhất, kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh và điều kiện giao kết hợp đồng của doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

            Thứ hai, so sánh mẫu hợp đồng đã hoàn thành thủ tục đăng ký tại cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thẩm quyền với mẫu hợp đồng do doanh nghiệp cung cấp.

            Thứ ba, nghiên cứu kỹ các nội dung được doanh nghiệp chú thích và cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khuyến cáo tại các phần để trống trong hợp đồng được đăng ký để có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi giao kết hợp đồng.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định về việc công nhận Kết quả kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, kiến thức cho đầu mối tại địa phương đợt I tại Tp. Hà Nội (chi tiết kèm theo). Ủy ban Cạnh