VCCA

Thông báo Kết quả thi Vòng 2 tuyển dụng viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2021

(Hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2021)        

Hội đồng tuyển dụng viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thông báo kết quả Vòng 2 thi tuyển viên chức Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2021 (Kết quả Vòng 2 tại đây).

        Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả thi Vòng 2 trên trang thông tin điện tử của Cục.

         Đơn phúc khảo gửi về địa chỉ: Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định