VCCA

Thông báo mời chào giá cạnh tranh in Báo cáo nghiên cứu đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với một số ngành công nghiệp chính của Việt Nam, đề xuất khuyến nghị chính sách và giải pháp cho phục hồi và phát triển thời kỳ hậu Covid-19

Trong khuôn khổ Quỹ linh hoạt Dự án "Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng" do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) dự kiến in ấn 350 quyển “Báo cáo nghiên cứu đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với một số ngành công nghiệp chính của Việt Nam, đề xuất khuyến nghị chính sách và giải pháp cho phục hồi và phát triển thời kỳ hậu Covid-19”.

Cục CT&BVNTD đang tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, in ấn Sổ tay, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu sản phẩm

– Dàn trang, thiết kế, lên maqquette;

– Kích thước: khổ A4;

– Số trang: tối đa 140 trang cả bìa;

2. In ấn hoàn thiện

– Số lượng in ấn: 350 quyển;

– Bìa C300, cán mờ mặt ngoài;

– Ruột C120, in đen trắng;

– Gia công khâu chỉ, keo gáy, đóng gói, vận chuyển.

3. Thời gian gửi báo giá cạnh tranh

Cục CT&BVNTD trân trọng đề nghị Quý công ty/đơn vị có đủ năng lực thực hiện công việc cung cấp báo giá dịch vụ và gửi cho Cục CT&BVNTD (gửi trực tiếp hoặc qua thư điện tử) bắt đầu từ ngày 23/3/2021 đến trước 17h ngày 28/3/2021.

4. Thông tin gửi báo giá

          CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, Bộ Công Thương

          Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

          Liên hệ: Phòng Kiểm soát tập trung kinh tế

          Người liên hệ: Chị Phan Vân Hằng

          Email: hangpv@moit.gov.vn; Điện thoại: (024) 222 05 002 (Máy lẻ: 1055)

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng xin trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định