VCCA

Thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn tham gia thực hiện “Báo cáo rà soát và đánh giá cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất và chế biến mía đường tại Việt Nam”

Trong khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện và nâng cao năng lực thực thi Luật Cạnh tranh” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đăng thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn trong nước tham gia thực hiện “Báo cáo rà soát và đánh giá cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất và chế biến mía đường tại Việt Nam”.

Chuyên gia tư vấn được lựa chọn sẽ thực hiện việc thu thập các thông tin, dữ liệu phục vụ nghiên cứu ngành sản xuất và chế biến mía đường tại Việt Nam. Chuyên gia tư vấn sẽ tổng hợp kết quả thu thập thông tin, dữ liệu để xây dựng “Báo cáo rà soát và đánh giá cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất và chế biến mía đường tại Việt Nam”. Thông tin chi tiết xin xem tại đây.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 02 năm 2022 đến hết ngày 04 tháng 3 năm 2022 theo thông tin liên hệ dưới đây:

CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Website: www.vcca.gov.vn

Liên hệ: Lê Hoài Điệp.   Email: dieplh@moit.gov.vn

Tel: 84-24- 22205002              Fax: 84-24-22205003   

Trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định