VCCA

Thông báo tuyển chọn chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và bài học cho Việt Nam”

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do Đại sứ quán Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cần tuyển chuyên gia tư vấn xây dựng “Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và bài học cho Việt Nam”. Cụ thể, chuyên gia sẽ thực hiện xây dựng Báo cáo nghiên cứu theo yêu cầu chi tiết ghi tại bản Điều khoản tham chiếu đính kèm Thông báo này.

Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp hoặc gửi qua email bắt đầu từ ngày 02 tháng 7 năm 2021 đến trước 17h00 ngày 15 tháng 7 năm 2021.

Hồ sơ nộp trực tiếp tại:

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

Người liên hệ: Trần Phương Khanh hoặc gửi tới email: khanhtp@moit.gov.vn.

Tel: 84-24-2220.6058

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty