VCCA

Thông báo tuyển chọn công ty tư vấn trong nước thực hiện nghiên cứu “Thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp ô tô tại Việt Nam”

Trong khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện và nâng cao năng lực thực thi Luật cạnh tranh” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA) cần thuê công ty tư vấn trong nước có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nghiên cứu đánh giá về “Thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp ô tô tại Việt Nam”.

Cụ thể, công ty tư vấn sẽ thực hiện thu thập thông tin thị trường, tiến hành phỏng vấn trực tiếp và khảo sát bằng bảng hỏi để đánh giá thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Thông tin cụ thể được đính kèm tại đây.

 Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 6/5/2021 đến trước 17h ngày 14/5/2020 tại:

     CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

     Website: www.vcca.gov.vn

     Liên hệ: Tiêu Quang Khánh.   Email: khanhtiq@moit.gov.vn

     Tel: 84-24- 22205002              Fax: 84-24-22205003   

Trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi