VCCA

Thông báo tuyển chọn công ty tư vấn trong nước thực hiện nghiên cứu “Thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp ô tô tại Việt Nam”

Trong khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện và nâng cao năng lực thực thi Luật cạnh tranh” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (VCCA) cần thuê công ty tư vấn trong nước có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nghiên cứu đánh giá về “Thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp ô tô tại Việt Nam”.

Cụ thể, công ty tư vấn sẽ thực hiện thu thập thông tin thị trường, tiến hành phỏng vấn trực tiếp và khảo sát bằng bảng hỏi để đánh giá thực trạng cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp ô tô tại Việt Nam. Thông tin cụ thể được đính kèm tại đây.

 Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp/qua email bắt đầu từ ngày 6/5/2021 đến trước 17h ngày 14/5/2020 tại:

     CỤC CẠNH TRANH VÀ BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG, BỘ CÔNG THƯƠNG

     Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

     Website: www.vcca.gov.vn

     Liên hệ: Tiêu Quang Khánh.   Email: khanhtiq@moit.gov.vn

     Tel: 84-24- 22205002              Fax: 84-24-22205003   

Trân trọng thông báo./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định