VCCA

Thông báo tuyển chọn đơn vị truyền thông trong nước xây dựng video phóng sự chủ đề

     Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” năm thứ 4 (năm 2021) do Chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương dự kiến sẽ xây dựng 01 video phóng sự chủ đề "Giải pháp thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường nền tảng gọi xe trực tuyến tại Việt Nam".     

     Cục CT&BVNTD đang tiến hành tuyển đơn vị truyền thông trong nước phối hợp với Cục CT&BVNTD tham gia xây dựng và hoàn thiện video phóng sự nói trên.

     Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp hoặc qua email bắt đầu từ ngày 17/9/2021 đến trước 17h ngày 01/10/2021 tại địa chỉ:

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương; 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 024 2220 5002 – Fax: 024 2220 5003; email: vcca@moit.gov.vn. (chuyên viên phụ trách: Ông Đỗ Văn Hùng, email: hungdv@moit.gov.vn).

     Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

     1. Hồ sơ năng lực

     2. Báo giá xây dựng video phóng sự

    Thông tin chi tiết xin tải tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định