VCCA

Thông báo tuyển chọn tổ chức trong nước tổ chức sản xuất và thực hiện truyền thông cho các tọa đàm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cạnh tranh

     Trong khuôn khổ Dự án “Hoàn thiện và nâng cao năng lực thực thi Luật Cạnh tranh” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đăng thông báo tuyển chọn tổ chức trong nước tham gia tổ chức sản xuất và thực hiện truyền thông cho các tọa đàm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cạnh tranh, cụ thể như sau: 
     (1) Tọa đàm “Bài toán cạnh tranh cho thị trường gọi xe công nghệ trong thời kỳ bình thường mới” (Điều khoản tham chiếu vui lòng xem chi tiết tại đây); 
     (2) Tọa đàm “Thông báo tập trung kinh tế: tuân thủ để cạnh tranh công bằng” (Điều khoản tham chiếu vui lòng xem chi tiết tại đây). 
     Hồ sơ tham dự nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc gửi qua thư điện tử trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 02 đến trước ngày 05 tháng 03 năm 2022 theo thông tin liên hệ dưới đây: 
     Dự án “Hoàn thiện và nâng cao năng lực thực thi Luật Cạnh tranh” – Dự án Jica
     Địa chỉ: Phòng 504, Tầng 5, Tòa nhà 25 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
     Người liên hệ: 
     1. Chị Trần Thị Lan (cán bộ Dự án)
     Email: tranlan89.ftu@gmail.com         Điện thoại: 0967120589.
     Hoặc
     2.Chị Hoàng Thị Thu Trang (cán bộ Cục CT&BVNTD)
     Email: tranghtt@moit.gov.vn               Điện thoại: 0915904568
     Trân trọng thông báo./.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định