BVNTD

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp năm 2020

     Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trước ngày 20 tháng 3 năm 2020.

     Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trước ngày 20 tháng 4 năm 2020.

     Chi tiết thông báo xem tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l