VCCA

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp năm 2020

     Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng trước ngày 20 tháng 3 năm 2020.

     Tuy nhiên, để đảm bảo thời gian các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng gia hạn thời gian nộp hồ sơ tham dự kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trước ngày 20 tháng 4 năm 2020.

     Chi tiết thông báo xem tại đây.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định