BVNTD

Thông báo về việc mở rộng chương trình Thu hồi để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên xe Camry, Corolla, Innova của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

          Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương tiếp nhận thông tin của Công ty ô tô Toyota Việt Nam (Công ty) về việc mở rộng danh sách các xe ảnh hưởng liên quan đến lỗi bơm nhiên liệu trên các dòng xe Toyota Camry, Corolla, Innova do Công ty sản xuất, lắp ráp.

          Trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Công ty cung cấp, Cục CT&BVNTD xin thông báo về chương trình thu hồi mở rộng nêu trên, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung về chương trình thu hồi sản phẩm

Chương trình thu hồi để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu trên các dòng xe Toyota Camry, Corolla, Innova do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam sản xuất lắp ráp. (Chương trình mở rộng diện thu hồi của chương trình số THSP/2020/27)

Thông tin cập nhật về chương trình mở rộng không ảnh hưởng tới người tiêu dùng đã thực hiện Chương trình theo thông báo và liên hệ từ Công ty trước đó nhằm sớm triển khai hoạt động sửa chữa, thay thế đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng. Các thông tin khác về nội dung Chương trình không thay đổi và không bị ảnh hưởng bởi nội dung cập nhật này (thông tin chi tiết xem tại đây).

2. hông tin cập nhật của Chương trình mở rộng

2.1. Thông tin về sản phẩm

 Số   TT  Loại   phương   tiện  Nhãn hiệu  Số loại  Số CNCL  Số lượng

 

Giai đoạn

 sản xuất

 1  Xe Con Camry ASV51L-   JETNHU  235/VAQ09-01/15-   02 63 Từ 12/12/2017
 đến 20/12/2017 
 2  Xe Con Corolla  ZRE172L-   GEFGKH   0875/VAQ09 – 01/17-00 60  
 3  Xe Con   ZRE172L- GEXGKH 0874/VAQ09 – 01/17-00/
   0874/VAQ09 – 01/17-01
1.814 Từ 16/01/2018
 đến 13/07/2019
 4  Xe Con   ZRE173L-   GEXVKH   0873/VAQ09 – 01/17- 00/
  0873/VAQ09 – 01/17-01 
69 Từ 16/01/2018
 đến 13/07/2019 
 5  Xe Con Innova  TGN140L – MUMSKU 1783/VAQ09 – 01/18-  00  4.516 Từ 10/08/2017
 đến 26/07/2019
 6  Xe Con   TGN140L-   MUTHKU  0754/VAQ09-   01/16-01 90 Từ 10/08/2017
 đến 26/07/2019
 7  Xe Con   TGN140L- MUTMKU 1785/VAQ09-01/18-00/
 1179/VAQ09-01/17-  00
1.093  
 Tổng           7.705  


 – Thời gian bắt đầu: 22/01/20212.2. Thời gian thực hiện

 – Thời gian dự kiến kết thúc:  22/01/2024

2.3. Phạm vi sản phẩm bị ảnh hưởng

– Số lượng xe bị ảnh hưởng đã bán ra thị trường là: 7.705 xe.

– Các xe đã sản xuất lắp ráp bị lỗi đang nằm tại kho của công ty hoặc tại các đại lý: Không có.

– Các xe sản xuất, lắp ráp sau mốc thời gian dưới đây không thuộc diện ảnh hưởng của Chương trình này: xe Camry từ ngày 21/12/2017, xe Corolla từ ngày 14/07/2019 và xe Innova từ ngày 27/07/2019.

3. Liên hệ: Người tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp đến các đại lý Toyota của Công ty hoặc số điện thoại hotline của Toyota Việt Nam: 18001524 hoặc 0916001524, hoặc trên website: www.toyota.com.vn

Thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục CT&BVNTD đã và đang tích cực giám sát Chương trình mở rộng nêu trên do Công ty ô tô Toyota Việt Nam thực hiện.

Cục CT&BVNTD trân trọng đề nghị các phương tiện truyền thông, báo chí phối hợp đưa tin để người tiêu dùng trên toàn quốc được biết.

              Xin trân trọng thông báo./.

 

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” tại Thành phố Hà Nội. Hội thảo l