VCCA

Thông báo về việc thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đối với đào tạo viên của Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

     Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Cục CT&BVNTD ban hành Quyết định thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp số 0014/2019/XN-CT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bà Nguyễn Hoàng Phương Thụy sinh ngày 30 tháng 11 năm 1979, căn cước công dân B8591975 cấp ngày 29 tháng 10 năm 2013 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

     Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) đã triển khai thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam và Công ty
Ngày 26 tháng 9 năm 2022, thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Tờ trình số 347/TTr-CP báo cáo Quốc hội về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi