VCCA

Thông báo về việc thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp đối với đào tạo viên của Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam

     Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Cục CT&BVNTD ban hành Quyết định thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp số 0014/2019/XN-CT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bà Nguyễn Hoàng Phương Thụy sinh ngày 30 tháng 11 năm 1979, căn cước công dân B8591975 cấp ngày 29 tháng 10 năm 2013 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 8 Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

     Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định