VCCA

Thống kê về đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tháng 6 năm 2021

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu do Thủ tướng Chính phủ ban hành phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
    Trong tháng 6 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương đã tiếp nhận mới 21 hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tăng 24% so với số lượng hồ sơ nộp đăng ký trong tháng 5 năm 2021. 
    Cũng trong tháng 6 năm 2021, Cục CT&BVNTD, Bộ Công Thương đã thông báo kết quả đăng ký đối với 17 bộ hồ sơ của doanh nghiệp đảm bảo đúng thời hạn và trình tự thủ tục theo quy định, trong đó 76% hồ sơ được trả kết quả sớm hơn thời hạn quy định, đảm bảo mục tiêu chất lượng về giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 mà Cục đã đề ra.
    Hiện nay có 09 hàng hóa, dịch vụ/nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo Quyết định 02/2012/QĐ-TTg và các văn bản sửa đổi bổ sung, bao gồm: 
– Cung cấp điện sinh hoạt;
– Cung cấp nước sinh hoạt;
– Truyền hình trả tiền;
– Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất;
– Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước);
– Dịch vụ truy nhập internet;
– Vận chuyển hành khách đường sắt;
– Vận chuyển hành khách đường hàng không;
– Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp.
    Đối với danh mục các lĩnh vực nêu trên, trong tháng 6 năm 2021, Cục CT&BVNTD tiếp nhận hồ sơ đăng ký chủ yếu thuộc lĩnh vực mua bán căn hộ chung cư (chiếm gần 80%) và lĩnh vực viễn thông (chiếm hơn 20%). Các lĩnh vực khác không phát sinh hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung tại Cục trong tháng này.
    Các hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp được Cục tiếp nhận qua 04 nhóm phương thức (gửi trực tiếp; gửi qua bưu điện; gửi bằng phương tiện điện tử; qua dịch vụ công trực tuyến). Trong đó, hồ sơ được nộp và trả kết quả trên cổng dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4) của Bộ Công Thương (https://dichvucong.moit.gov.vn/HomePage.aspx) đạt tỉ lệ cao với 28 hồ sơ (chiếm 74%); 06 hồ sơ được nộp qua bưu điện hoặc thư điện tử (chiếm 16%) và 04 hồ sơ được nộp trực tiếp (chiếm 10%). 
    Với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, thủ tục nộp hồ sơ của doanh nghiệp, xử lý hồ sơ và trả kết quả hồ sơ của Cục CT&BVNTD đều được thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường mạng trực tuyến, tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp như giảm thời gian và chi phí đi lại để nộp hồ sơ; nâng cao tính minh bạch trong quá trình xử lý hồ sơ; đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh tình hình dịch Covid19 có nhiều diễn biến phức tạp… 
     Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của các doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục đăng ký tại Cục CT&BVNTD được đăng tải công khai tại địa chỉ: http://hdm.vcca.gov.vn/?page=hdm
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định