VCCA

Thông tin về hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH De Heus, Công ty Cổ phần Masan Meatlife và Công ty Cổ phần MNS Feed

Trong tháng 10 năm 2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã tiếp nhận hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ, hợp lệ của Công ty TNHH De Heus, Công ty Cổ phần Masan Meatlife và Công ty Cổ phần MNS Feed.
Theo thông tin hồ sơ thông báo tập trung kinh tế, Công ty TNHH De Heus dự định mua lại 99,99% vốn sở hữu của Công ty Cổ phần MNS Feed từ Công ty Cổ phần Masan Meatlife. Sau khi hoàn thành giao dịch, Công ty TNHH De Heus sẽ trở thành công ty mẹ có quyền kiểm soát, chi phối Công ty CP MNS Feed. Do đó, giao dịch giữa các công ty nêu trên được xác định là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Cạnh tranh.
Công ty TNHH De Heus là công ty trực thuộc Tập đoàn De Heus (Hà Lan). Tập đoàn De Heus hoạt động chính trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là ngành thức ăn chăn nuôi gia súc, thủy sản và gia cầm. Tại Việt Nam, Tập đoàn De Heus hiện có 9 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 2 nhà máy giết mổ heo và gia cầm, 3 trang trại heo và 2 trung tâm nghiên cứu. Các thương hiệu thức ăn chăn nuôi đơn vị phát triển gồm De Heus, Windmill và Koudijs. Công ty CP MNS Feed là đơn vị phát triển mảng thức ăn chăn nuôi của Công ty CP Masan Meatlife (Tập đoàn Masan). 
Sau giao dịch tập trung kinh tế, Công ty Masan Meatlife sẽ tập trung vào phát triển hoạt động kinh doanh chăn nuôi và chế biến thịt và kinh doanh hàng tiêu dùng nhanh. Sau khi tiếp nhận mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi của Công ty MNS Feed, Công ty De Heus sẽ củng cố mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi, tăng cường cải tiến công nghệ và hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản tại Việt Nam. 
Ngày 04 tháng 11 năm 2021, trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật cạnh tranh, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty TNHH De Heus, Công ty Cổ phần Masan Meatlife và Công ty Cổ phần MNS Feed không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh 2018 và được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh 2018./.
 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định